O G L A S

O prodaji nekretnine u Rogatici, na adresi Zaganovići bb, u vlasništvu NLB Banke a.d. Banja Luka 1/1 bez tereta.

 

Nekretnine se nalaze u mjestu Zaganovići koje je od centra Rogatice udaljeno cca 2 km. Predmetne nekretnine – kuća, dvorište i zemljište se nalaze u rjeđe naseljenom području a pristup je sa lokalnog puta koji vodi kroz naselje. Parcele se vežu jedna uz drugu, a pristup svakoj je moguć sa lokalnog puta te zajedno čine jednu funkcionalnu cjelinu.Nekretnine čine:

  •  stambeni objekat površine 85 m2
  • šuma 4 klase površine 715 m2
  • štala 45 m2
  • pašnjak klase 3 površine 4057 m2
  • dvorište 1000 m2
  • voćnjak 3 klase 1146m2
  • livada, 5 klase 5520 m2
  • i šuma 5 klase 2845m2.

Ukupno: 15413 m2

Nekretnine se prodaju/iznajmljuju u viđenom stanju, a obilazak nekretnina se može izvršiti svakim radnim danom uz prethodnu najavu na telefon broj 065/025-276, 065/385-651.
Ponude se dostavljaju u koverti sa naznakom „Ponuda za kupovinu/iznajmljivanje nekretnine – ne otvarati”, na adresu NLB Banka a.d. Banja Luka, Milana Tepića br. 4, 78000 Banja Luka.