1. Stanovništvo
  2.  » 
  3. Posao
  4.  » Oglas za upražnjeno radno mjesto – Blagajnik, Filijala Foča, Ekspozitura Višegrad
Oglas za upražnjeno radno mjesto – Blagajnik, Filijala Foča, Ekspozitura Višegrad

Mjesto rada

Filijala Foča, Ekspozitura Višegrad

Broj izvršilaca

1

Sektor

Sektor za poslovanje sa stanovništvom, Filijala Foča
Opis radnog mjesta

Radno mjesto: Blagajnik, Filijala Foča, Ekspozitura Višegrad – 1 izvršilac – na određeno vrijeme do 1 godine.

Potrebne kvalifikacije

Potrebna stručna sprema: VSS/VŠS/SSS – fakultet ekonomskog smjera / viša škola ekonomskog smjera / srednja škola ekonomskog smjera.

Potrebno radno iskustvo: 1 godina (bankarski poslovi).

Kandidati pored navedenih uslova moraju da ispunjavaju i opšte uslove predviđene zakonom.

Dodatne vještine

Posebni uslovi: Poznavanje rada na računaru (Word i Excel) i engleskog jezika. Ljubaznost, komunikativnost, timski rad, analitičnost, pouzdanost, odgovornost.

Rok za prijave

Prijave na oglas dostavljaju se zaključno sa 22.05.2021. godine. Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti i svoju biografiju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Banka će o rezultatima oglasa obavijestiti samo kandidate koji uđu u uži izbor.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen razgovor uz mogućnost testiranja.

 

Prijave na oglas se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Za Oglas” na adresu:

NLB Banka a.d. Banja Luka

Ul. Milana Tepića br. 4

BANJA LUKA

Prijavu možete poslati na Email:
kadrovska@nlb-rs.ba