1. Stanovništvo
 2.  » 
 3. Posao
 4.  » Oglas za upražnjeno radno mjesto – INTERNI PROCJENITELJ
Oglas za upražnjeno radno mjesto – INTERNI PROCJENITELJ

Mjesto rada

Banja Luka

Broj izvršilaca

1

Sektor

Sektor za kreditne analize
Opis radnog mjesta
 • INTERNI PROCJENITELJ – Centrala Banke, Banja Luka – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, sa probnim radom u trajanju od 6 mjeseci, u Sektoru za kreditne analize

Ključni zadaci i odgovornosti:

 • Učestvovanje u upravljanju sistema za upravljanje kolateralima u cilju smanjenja kreditnog rizika
 • Obilazak nekretnina, snimanje stanja, prikupljanje dokumentacije, podataka i informacija o nekretninama
 • Procjena vrijedosti nekretnina založenih kod Banke i pregled eksternih procjena nekretnina koje se nude kao obezbjeđenje kredita,
 • Naručivanje procjena od eksternih procjenitelja, realizacije Ugovora o poslovnoj saradnji sa procjeniteljima, praćenje kvaliteta rada procjenitelja,
 • Aktivnosti vezane za područje procjenjivanja (primjena metodologije, minimlnih standarda, i dr.), monitoring i izvještavanje
 • Aktivnosti vezane za procjene vrijednosti nekretnina koje su pod hipotekom upisanom od strane Banke (procjena vrijednosti, izvještaji o vrijednosti, adekvatnosti, utrživosti, troškovi preuzimanja)

 

Potrebne kvalifikacije

Potrebna stručna sprema:

 • Ekonomski fakultet ili Građevinsko-arhitektonski fakultet

Potrebna radno iskustvo:

 • 2 godine na istim, sličnim ili bankarskim poslovima.

Kandidati pored navedenih uslova moraju da ispunjavaju i opšte uslove predviđene zakonom.

Dodatne vještine

 Kompetencije

 • Važeća licenca za procjenu nekretnina ili zainteresovanost za sticanje licence za vještaka ili procjenitelja,
 • Poželjno poznavanje područja procjenjivanja nekretnina,
 • Poželjno poznavanje tržišta, pravne, upravne i privredne karakteristike u zemlji u kojoj se procjenjivana nekretnina nalazi
 • Samoinicijativnost
 • Timski rad
 • Poznavanje rada na računaru
 • Vozačka dozvola B kategorije (aktivan vozač).
Rok za prijave

Prijave na oglas dostavljaju se do 25.12.2021. godine. Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti i svoju biografiju.

Nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Banka će o rezultatima oglasa obavijestiti samo kandidate koji uđu u uži izbor.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen razgovor uz mogućnost testiranja.

Ukoliko se prijave na oglas dostavljaju poštom, iste je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Za Oglas- prijem u radni odnos” na adresu:

NLB Banka a.d. Banja Luka

Ul. Milana Tepića br. 4

BANJA LUKA

 

Prijavu možete poslati na Email:
kadrovska@nlb-rs.ba