1. Stanovništvo
  2.  » 
  3. Posao
  4.  » Oglas za upražnjeno radno mjesto – Referent prodaje, Filijala Doboj
Oglas za upražnjeno radno mjesto – Referent prodaje, Filijala Doboj

Mjesto rada

Filijala Doboj

Broj izvršilaca

2

Sektor

Sektor za poslovanje sa stanovništvom, Filijala Doboj
Opis radnog mjesta

Radno mjesto: Referent prodaje, Filijala Doboj – 2 izvršioca – na određeno vrijeme do 6 mjeseci, sa mogućnošću produženja ugovora.

Potrebne kvalifikacije

Potrebna stručna sprema: VSS/VŠS/SSS –  fakultet ekonomskog smjera / viša škola ekonomskog smjera / srednja škola ekonomskog smjera.

Potrebno radno iskustvo: 1 godina. U obzir dolaze i kandidati bez radnog iskustva.

Kandidati pored navedenih uslova moraju da ispunjavaju i opšte uslove predviđene zakonom.

Dodatne vještine

Posebni uslovi: Poznavanje rada na računaru (Word i Excel) i engleskog jezika. Poznavanje tehnika kreditne analize.

Ljubaznost, komunikativnost, timski rad, analitičnost, pouzdanost, odgovornost.

Rok za prijave

Prijave na oglas dostavljaju se zaključno sa 29.04.2021. godine. Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti i svoju biografiju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Banka će o rezultatima oglasa obavijestiti samo kandidate koji uđu u uži izbor.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen razgovor uz mogućnost testiranja.

 

Prijave na oglas se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Za Oglas” na adresu:

NLB Banka a.d. Banja Luka

Ul. Milana Tepića br. 4

BANJA LUKA

Prijavu možete poslati na Email:
kadrovska@nlb-rs.ba