1. Stanovništvo
 2.  » 
 3. Posao
 4.  » Oglas za upražnjeno radno mjesto – Referent prodaje, Filijala Trebinje, Ekspozitura Bileća
Oglas za upražnjeno radno mjesto – Referent prodaje, Filijala Trebinje, Ekspozitura Bileća

Mjesto rada

Filijala Trebinje, Ekspozitura Bileća

Broj izvršilaca

1

Sektor

Sektor poslovne mreže, Filijala Trebinje
Opis radnog mjesta

Referent prodaje, Filijala Trebinje, Ekspozitura Bileća – 1 izvršilac – na određeno vrijeme do 6 mjeseci, sa mogućnošću produženja ugovora.

Glavne odgovornosti:

 • Provodi aktivnosti na proaktivnoj prodaji svih proizvoda i usluga Banke za fizička i pravna lica
 • Realizuje prodaju svih usluga i proizvoda Banke (kreditnih i nekreditnih) fizičkim licima u skladu sa politikama, procedurama i uputstvima Banke
 • Provodi aktivnosti na unapređenju prodaje, uvećanoj i unakrsnoj prodaji proizvoda i usluga Banke na osnovu prepoznatih potreba komitenta
 •  Vrši analize, ocenjuje kreditnu i finansijsku sposobnost komitenata, te daje stručan prijedlog i mišljenje, prilikom pripreme kreditnih prijedloga
 • Obavlja šaltersko – blagajničko poslovanje (poslovi u unutrašnjem i deviznom platnom prometu), te prodaju svih ostalih nekreditnih proizvoda.
Potrebne kvalifikacije
 • Potrebna stručna sprema:
  • VSS/VŠS/SSS – fakultet ekonomskog smjera / viša škola ekonomskog smjera / srednja škola ekonomskog smjera.
 •  Potrebno radno iskustvo:
  • 1 godina. U obzir dolaze i kandidati bez radnog iskustva.

Kandidati pored navedenih uslova moraju da ispunjavaju i opšte uslove predviđene zakonom.

Dodatne vještine
 • Poznavanje rada na računaru (Word i Excel) i engleskog jezika. Poznavanje tehnika kreditne analize. Ljubaznost, komunikativnost, timski rad, analitičnost, pouzdanost, odgovornost.
Rok za prijave

Prijave na oglas dostavljaju se zaključno sa 14.06.2021. godine. Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti i svoju biografiju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Banka će o rezultatima oglasa obavijestiti samo kandidate koji uđu u uži izbor.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen razgovor uz mogućnost testiranja.

Prijave na oglas se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Za Oglas” na adresu:

NLB Banka a.d. Banja Luka

Ul. Milana Tepića br. 4

BANJA LUKA

Prijavu možete poslati na Email:
kadrovska@nlb-rs.ba