1. Stanovništvo
  2.  » 
  3. Posao
  4.  » Oglas za upražnjeno radno mjesto – Referent za kreditiranje fizičkih lica, Filijala Prijedor
Oglas za upražnjeno radno mjesto – Referent za kreditiranje fizičkih lica, Filijala Prijedor

Mjesto rada

Filijala Prijedor

Broj izvršilaca

1

Sektor

Sektor za poslovanje sa stanovništvom, Filijala Prijedor
Opis radnog mjesta

Radno mjesto: Referent za kreditiranje fizičkih lica, Filijala Prijedor – 1 izvršilac – na određeno vrijeme do 6 mjeseci, sa mogućnošću produženja ugovora.

Potrebne kvalifikacije

Potrebna stručna sprema: VSS/VŠS/SSS –  fakultet ekonomskog smjera / viša škola ekonomskog smjera / srednja škola ekonomskog smjera.

Potrebno radno iskustvo: 1 godina. U obzir dolaze i kandidati bez radnog iskustva.

Dodatne vještine

Posebni uslovi: Poznavanje rada na računaru (Word i Excel) i engleskog jezika. Poznavanje tehnika kreditne analize. Ljubaznost, komunikativnost, timski rad, analitičnost, pouzdanost, odgovornost.

Rok za prijave

Kandidati pored navedenih uslova moraju da ispunjavaju i opšte uslove predviđene zakonom.

Prijave na oglas dostavljaju se zaključno sa 16.04.2021. godine. Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti i svoju biografiju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Banka će o rezultatima oglasa obavijestiti samo kandidate koji uđu u uži izbor.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen razgovor uz mogućnost testiranja.

 

Prijave na oglas se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Za Oglas” na adresu:

NLB Banka a.d. Banja Luka

Ul. Milana Tepića br. 4

BANJA LUKA

 

 

Prijavu možete poslati na Email:
kadrovska@nlb-rs.ba