1. Stanovništvo
  2.  » 
  3. Posao
  4.  » Oglas za upražnjeno radno mjesto – SARADNIK ZA PODRŠKU PLASMANIMA, Sektor za platne sisteme i podršku poslovanju
Oglas za upražnjeno radno mjesto – SARADNIK ZA PODRŠKU PLASMANIMA, Sektor za platne sisteme i podršku poslovanju

Mjesto rada

Banja Luka

Broj izvršilaca

1

Sektor

Sektor za platne sisteme i podršku poslovanju, Centrala Banke, Banja Luka
Opis radnog mjesta

Radno mjesto: SARADNIK ZA PODRŠKU PLASMANIMA, Sektor za platne sisteme i podršku poslovanju, Centrala Banke, Banja Luka – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju do 6 mjeseci

Glavna područja rada:
• Prijem i kontrola kreditnih dosijea za fizička lica
• Kontrola evidentiranih podataka po kreditima fizičkih lica u bankarskoj aplikaciji
• Rasknjižavanje prelaznih računa Banke, koji se odnose na uplate obaveza po kreditima
• Arhiviranje kreditnih dosijea za fizička lica
• Komunikacija u Banci sa kreditnim referentima za fizička lica
• Učešće u davanju prijedloga i izmjena u domenu podrške plasmanima za fizička lica.

Potrebne kvalifikacije

Potrebna stručna sprema:
• VSS – Fakultet ekonomskog smjera

Potrebno radno iskustvo:
• 1 godina na poslovima u banci ili drugoj finansijskoj organizaciji. U obzir dolaze i kandidati bez radnog iskustva.

Kandidati pored navedenih uslova moraju da ispunjavaju i opšte uslove predviđene zakonom.

Dodatne vještine

Posebni uslovi:
• Znanje engleskog jezika
• Poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Power Point)
• Vozačka dozvola B kategorije
• Sistematičnost, pouzdanost, tačnost, timski rad

Rok za prijave

Prijave na oglas dostavljaju se do popunjavanja radnog mjesta. Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti i svoju biografiju.
Nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Banka će o rezultatima oglasa obavijestiti samo kandidate koji uđu u uži izbor.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen razgovor uz mogućnost testiranja.

Prijave na oglas se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Za Oglas- prijem u radni odnos” na adresu:

NLB Banka a.d. Banja Luka
Ul. Milana Tepića br. 4
BANJA LUKA

Prijavu možete poslati na Email:
kadrovska@nlb-rs.ba