1. Stanovništvo
  2.  » 
  3. Posao
  4.  » Oglas za upražnjeno radno mjesto – SARADNIK ZA PODRŠKU PLASMANIMA
Oglas za upražnjeno radno mjesto – SARADNIK ZA PODRŠKU PLASMANIMA

Mjesto rada

Centrala Banke, Banja Luka

Broj izvršilaca

1

Sektor

Sektor za platne sisteme i podršku poslovanju
Opis radnog mjesta

Glavna područja rada:
• Prijem i kontrola kreditno/garancijske dokumentacije za pravna lica,
• Kontrola evidentiranih podataka u bankarskoj aplikaciji, kao i provjera usklađenosti podataka sa kreditnom dokumentacijom,
• Kontrola podataka i dokumentacije koji se odnose na instrumente obezbjeđenja po kreditima i garancijama za pravna lica,
• knjigovodstveno evidentiranje vrijednosti kolaterala,
• Knjiženje plasmana kredita i garancija pravnim licima,
• Knjiženje kamata i naknada po kreditima i garancijama pravnim licima,
• Kontrola knjigovodstvenih stanja po kreditima i garancijama za pravna lica,
• Rasknjižavanje prolaznih računa Banke, koji se odnose na uplate obaveza po kreditima za pravna lica,
• Kreiranje zahtjeva za izdavanje brisovnih dozvola po otplaćenim kreditima,
• Komunikacija i saradnja u Banci sa poslovnim starateljima za kredite i garancije pravnim licima,
• Učešće u definisanju prijedloga i unapređenja procesa u domenu poslova podrške plasmana za pravna lica,
• Arhiviranje kreditnih dosijea za pravna lica i pasiviziranje kredita nakon konačne otplate,
• Izvještavanje u domenu poslova podrške kreditima za pravna lica.

Potrebne kvalifikacije

Potrebna stručna sprema:
• VSS – Fakultet ekonomskog smjera (Ekonomski fakultet)

Potrebno radno iskustvo:
• Minimum 1 godina na poslovima u oblasti bankarstva ili drugoj finansijskoj organizaciji, na istim ili sličnim poslovima

Kandidati pored navedenih uslova moraju da ispunjavaju i opšte uslove predviđene zakonom.

Dodatne vještine

• Prednost imaju kandidati koji poznaju knjigovodstvene evidencije u dijelu kreditnog poslovanja,
• Izražena analitičnost i orijentisanost na detalje,
• Poznavanje rada na računaru (prednost napredni nivo poznavanja Excel-a),
• Sistematičnost, pouzdanost, tačnost, timski rad,
• Znanje engleskog jezika,
• Vozačka dozvola B kategorije.

Rok za prijave

Prijave na oglas dostavljaju se do popunjavanja radnog mjesta. Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti i svoju biografiju.
Nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Banka će o rezultatima oglasa obavijestiti samo kandidate koji uđu u uži izbor.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen razgovor uz mogućnost testiranja.

Prijave na oglas se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Za Oglas- prijem u radni odnos” na adresu:

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića broj 4
78 000 Banja Luka

Prijavu možete poslati na Email:
kadrovska@nlb-rs.ba