1. Stanovništvo
  2.  » 
  3. Posao
  4.  » Oglas za upražnjeno radno mjesto – SARADNIK ZA PODRŠKU SREDSTVIMA
Oglas za upražnjeno radno mjesto – SARADNIK ZA PODRŠKU SREDSTVIMA

Mjesto rada

Centrala Banke, Banja Luka

Broj izvršilaca

1

Sektor

Sektor za platne sisteme i podršku poslovanju,
Opis radnog mjesta

SARADNIK ZA PODRŠKU SREDSTVIMA, Sektor za platne sisteme i podršku poslovanju, Centrala Banke, Banja Luka – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju do 6 mjeseci

Glavna područja rada:
• Knjigovodstveno evidentiranje promjena u bankarskoj aplikaciji po osnovu uzetih i datih kredita domaćim i stranim bankama,
• Knjigovodstveno evidentiranje promjena u bankarskoj aplikaciji za poslove prodaje, kupovine i vrednovanja hartija od vrijednosti,
• Knjigovodstveno evidentiranje promjena u bankarskoj aplikaciji po za poslove trgovanja sa domaćim i stranim bankama,
• Knjigovodstveno evidentiranje u bankarskoj aplikaciji FX i MM poslova te kreiranje i slanje SWIFT poruka,
• Obračun kamata prilikom razročenja depozita,
• Mjesečni obračuni i knjiženja aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja i kursnih razlika,
• Kontrola knjigovodstvenih stanja za uzete i date kredite, depozite i hartije od vrijednosti,
• Kreiranje i slanje izvoda otvorenih stavki,
• Komunikacija i saradnja u Banci sa organizacionim dijelovima koji ugovaraju poslove uzetih i datih kredita, depozita i hartija od vrijednosti,
• Učešće u definisanju prijedloga i unapređenja procesa u domenu poslova podrške sredstvima,
• Izvještavanje u domenu poslova podrške sredstvima.

Potrebne kvalifikacije

Potrebna stručna sprema:
• VSS – Fakultet ekonomskog smjera (Ekonomski fakultet)

Potrebno radno iskustvo:
• Minimum 1 godina na poslovima u oblasti bankarstva ili drugoj finansijskoj organizaciji, na istim ili sličnim poslovima

Kandidati pored navedenih uslova moraju da ispunjavaju i opšte uslove predviđene zakonom.

Dodatne vještine

• Prednost imaju kandidati koji poznaju knjigovodstvene evidencije u dijelu poslova podrške sredstvima,
• Izražena analitičnost i orijentisanost na detalje,
• Poznavanje rada na računaru (prednost napredni nivo poznavanja Excel-a),
• Sistematičnost, pouzdanost, tačnost, timski rad,
• Znanje engleskog jezika,
• Vozačka dozvola B kategorije.

Rok za prijave

Prijave na oglas dostavljaju se do popunjavanja radnog mjesta. Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti i svoju biografiju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Banka će o rezultatima oglasa obavijestiti samo kandidate koji uđu u uži izbor.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen razgovor uz mogućnost testiranja.

Prijave na oglas se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Za Oglas – prijem u radni odnos” na adresu:

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića broj 4
78 000 Banja Luka

Prijavu možete poslati na Email:
kadrovska@nlb-rs.ba