1. Stanovništvo
 2.  » 
 3. Posao
 4.  » Oglas za upražnjeno radno mjesto – ŠEF SLUŽBE ZA USKLAĐENOST POSLOVANJA, Centrala Banke
Oglas za upražnjeno radno mjesto – ŠEF SLUŽBE ZA USKLAĐENOST POSLOVANJA, Centrala Banke

Mjesto rada

Banja Luka

Broj izvršilaca

1

Sektor

Centrala Banke
Opis radnog mjesta

Glavna područja rada: 

 • Razvija strategiju, politike i procedure iz djelokruga svoga posla u skladu sa strategijom Banke
 • Sprovodi strategiju informacione sigurnosti Banke na bazi usvojene poslovne strategije
 • Priprema programa praćenja usklađenosti poslovanja banke, koji posebno sadrži metodologiju rada Službe, planirane aktivnosti, način i rokove izrade izvještaja, način provjere usklađenosti, kao i plan obuke zaposlenih
 • Organizuje i koordiniše u praćenju promjena u pravnom okruženju, monitoring i koordinacija relevantnih usklađivanja u Banci, priprema i učestvovanje u izradi prijedloga politika i drugih internih propisa
 • Savjetovanje, komunikacija i obrazovanja o uočenim područjima rizika, s ciljem podizanja svijesti o važnosti zakonitog i poštenog poslovanja
 • Analizira i daje preporuke Upravi Banke i organima banke o potrebi usklađenosti poslovanja Banke i obavještava rukovodstvo o stanju, propustima, nepoštovanju propisa i promjenama u toj oblasti
 • Izrada prijedloga za poboljšanje internih kontrola i druga usmjerenja o uočenim područjima rizika u cilju poboljšanja upravljanja rizicima
 • Organizuje i koordiniše provođenje analize i ocjene rizika usklađenosti, čime se doprinosi cjelovitom upravljanju rizicima u Banci
 • Daje upute za sprečavanje i vođenje kontrola, provjera i pregleda u slučaju sumnji na prevare, zloupotrebe i druge štetne aktivnosti, osim prevara na području kartičnog poslovanja
 • Provjerava primjene politika i internih akata koje su u nadležnosti Službe u implementaciji internih pravila i procese za pružanje pojedinih usluga ili rad u organizacionim jedinicama Banke, Procjena adekvatnosti postojećeg sistema internih kontrola kako bi se osigurala usklađenost poslovnih procesa Banke
 • Izvještava relevantna i nadležna tijela, organe Banke i nadzorne organe o aktivnostima u oblasti usklađenosti i integriteta.
 • Koordiniše i sarađuje na polju regulative sa Agencijom za bankarstvo RS, učestvuje u radu profesionalnih asocijacija, domaćih i međunarodnih konferencija i seminara i prati relevantnu stručnu literaturu iz oblasti IT sigurnosti.
 • Učestvuje u određivanju ključnih pitanja koja se odnose na sigurnosne aspekte IT, kontrola primjene IT sigurnosnih politika i procedura i izvještavanje Upravu Banke.
 • Učestvuje u organizaciji i koordinaciji mjera i aktivnosti za otkrivanje i sprečavanje aktivnosti koje se odnose na pranje novca, koji uključuje identifikaciju klijenta, praćenje sumnjivih transakcija, čuvanja i dostavljanja podataka.
 • Učestvuje u razvoju, održavanju i tumačenju unutrašnje programa za detekciju i sprečavanje pranja novca
 • Organizuje poslove i radnih zadataka u dijelu poslova obezbjeđenja Banke
 • Predlaže razvoj standarda fizičkog, tehničkog, protivpožarnog i drugih oblika obezbjeđenja.

 

Potrebne kvalifikacije

Potrebna stručna sprema:

 • VSS – Fakultet ekonomskog ili pravnog smjera

 

Potrebno radno iskustvo:

 • 5 godina u bankarstvu
 • Najmanje 3 godine iskustva na rukovodećim poslovima
 • Prednost imaju kandidati sa iskustvom na istim ili sličnim poslovima

 

Kandidati pored navedenih uslova moraju da ispunjavaju i opšte uslove predviđene zakonom.

 

Dodatne vještine

Posebni uslovi:

 • Dobro poznavanje standardnih programskih paketa (MS Office) i posebne bankarske aplikacije
 • Dobro poznavanje bankarskih poslova i procesa
 • Dobro poznavanje i razumijevanje relevantnog zakonodavstva i sistema korporativnog upravljanja
 • Posjedovanje dobrog ugleda i integriteta, uz uslov da ne postoje okolnosti koje bi dovele u sukob interesa upravljanje funkcijom usklađenosti.
 • Razvijene organizacione sposobnosti, sposobnost za samostalno odlučivanje, inicijativa, komunikacione vještine, vještine prezentacije, analitičnost, povjerljivost, odgovornost, preciznost i pouzdanost.
 • Aktivno znanje engleskog jezika
 • Da kandidat nije osuđivan za krivična djela
Rok za prijave

Prijave na oglas dostavljaju se zaključno sa 01.07.2021 godine. Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti i svoju biografiju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Banka će o rezultatima oglasa obavijestiti samo kandidate koji uđu u uži izbor.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen razgovor uz mogućnost testiranja.

 

Prijave na oglas se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Za Oglas- prijem u radni odnos” na adresu:

NLB Banka a.d. Banja Luka

Ul. Milana Tepića br. 4

BANJA LUKA

 

Prijavu možete poslati na Email:
kadrovska@nlb-rs.ba