1. Stanovništvo
  2.  » 
  3. Posao
  4.  » Oglas za upražnjeno radno mjesto – Stručni saradnik za podršku plasmanima
Oglas za upražnjeno radno mjesto – Stručni saradnik za podršku plasmanima

Mjesto rada

Banja Luka

Broj izvršilaca

1

Sektor

Sektor za platne sisteme i podršku poslovanju
Opis radnog mjesta

Radno mjesto: STRUČNI SARADNIK ZA PODRŠKU PLASMANIMA, Sektor za platne sisteme i podršku poslovanju

Glavna područja rada:
• Prijem i kontrola kreditne dokumentacije za kredite fizičkim licima,
• Kontrola evidentiranih podataka u bankarskoj aplikaciji, kao i provjera usklađenosti podataka sa kreditnom dokumentacijom,
• Kontrola podataka i dokumentacije koji se odnose na instrumente obezbjeđenja po kreditima za fizička lica, knjigovodstveno evidentiranje vrijednosti kolaterala,
• Knjiženje plasmana kredita fizičkim licima,
• Kontrola knjigovodstvenih stanja po kreditima za fizička lica,
• Rasknjižavanje prolaznih računa Banke, koji se odnose na uplate obaveza po kreditima za fizička lica,
• Kreiranje zahtjeva za izdavanje brisovnih dozvola po otplaćenim kreditima,
• Komunikacija i saradnja u Banci sa kreditnim referentima za kredite fizičkim licima,
• Učešće u definisanju prijedloga i unaprijeđenja procesa u domenu poslova podrške plasmana za fizička lica,
• Izvještavanje u domenu poslova podrške kreditima za fizička lica,
• Arhiviranje kreditnih dosijea za fizička lica i pasiviziranje kredita nakon konačne otplate,

Potrebne kvalifikacije

Potrebna stručna sprema:
• VSS – Fakultet ekonomskog smjera (Ekonomski fakultet)

Potrebno radno iskustvo:
• Minimum 1 godina na poslovima u oblasti bankarstva ili drugoj finansijskoj organizaciji, na istim ili sličnim poslovima

Dodatne vještine

Posebni uslovi:
• Izražena analitičnost i orijentisanost na detalje,
• Prednost imaju kandidati koji poznaju knjigovodstvene evidencije u dijelu kreditnog poslovanja,
• Poznavanje rada na računaru (prednost napredni nivo poznavanja Excel-a),
• Sistematičnost, pouzdanost, tačnost, timski rad,
• Znanje engleskog jezika,
• Vozačka dozvola B kategorije.

Kandidati pored navedenih uslova moraju da ispunjavaju i opšte uslove predviđene zakonom.

 

Rok za prijave

Prijave na oglas se dostavljaju online putem internet stranice Banke ili poštom u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Za Oglas – prijem u radni odnos” na adresu:

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića broj 4
78 000 Banja Luka

Banka će o rezultatima oglasa obavijestiti samo kandidate koji uđu u uži izbor. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen razgovor uz mogućnost testiranja.

Prijavu možete poslati na Email:
kadrovska@nlb-rs.ba