1. Stanovništvo
 2.  » 
 3. Posao
 4.  » Oglas za upraznjeno radno mjesto – STRUČNI SARADNIK ZA POSLOVE SIGURNOSTI
Oglas za upraznjeno radno mjesto – STRUČNI SARADNIK ZA POSLOVE SIGURNOSTI

Mjesto rada

Banja Luka

Broj izvršilaca

1

Sektor

Služba za investicije, nabavku i opšte poslove
Opis radnog mjesta

Radno mjesto: STRUČNI SARADNIK ZA POSLOVE SIGURNOSTI, Služba za investicije, nabavku i opšte poslove, Centrala Banke, Banja Luka – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju do 6 mjeseci.

Odgovornosti i područja rada: 

 • Odgovara za bezbjednost Banke i njene imovine,
 • Odgovora za primjenu standarda fizičke, tehničke i drugih oblika sigurnosti u svim organizacionim dijelovima Banke,
 • Odgovora za primjenu internih propisa i postupaka vezanih za fizičku, tehničku i mehaničku zaštitu,
 • Odgovora za kontinuirano praćenje tehničke ispravnosti svih instalisanih bezbjedonosnih uređaja i funkcionisanja fizičkog i tehničkog obezbjeđenja,
 • Koordiniše rad sa dobavljačima u cilju potpune primjene ugovornih odredbi koje je banka potpisala sa dobavljačima u vezi pružanja usluga fizičkog obezbjeđenja, transporta novca i održavanja ugrađenih tehničkih sistema za protivprovalu, vatrodojavu, video nadzor i slično,
 • Učestvuje i organizuje zaštiti imovine banke u slučaju prijetnje od elementarnih nepogoda,
 • Predlaže mjere i aktivnosti za kontinuirano unapređenje bezbijednosti u Banci,
 • Učestvuje u planiranju rekonstrukcija objekta Banke, prisustvuje izvođenju građevinsko zanatskih radova i kontoliše kvalitet radova iz oblasti sigurnosti.
Potrebne kvalifikacije

Potrebna stručna sprema:

 • VŠS/VSS – Viša škola / Fakultet tehničkog smjera

Potrebno radno iskustvo:

 • 3 godine na istim ili sličnim poslovima

Kandidat pored navedenih uslova mora da ispunjava i opšte uslove predviđene zakonom.

Dodatne vještine

Posebni uslovi:

 • razvijene komunikacijske vještine,
 • dobro poznavanje regulatornih akata iz oblasti fizičke i tehničke sigurnosti,
 • analitičnost,
 • poznavanje rada na računaru (MS programski paket – Word, Excel, PowerPoint),
 • aktivno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • vozačka dozvola B kategorije.
Rok za prijave

Prijave na oglas dostavljaju se do popunjavanja radnog mjesta. Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti i svoju biografiju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Banka će o rezultatima oglasa obavijestiti samo kandidate koji uđu u uži izbor.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen razgovor uz mogućnost testiranja.

Prijave na oglas se dostavljaju online putem web stranice Banke ili poštom u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Za Oglas” na adresu:

NLB Banka a.d. Banja Luka

Ul. Milana Tepića br. 4

BANJA LUKA

Prijavu možete poslati na Email:
kadrovska@nlb-rs.ba