1. Stanovništvo
 2.  » 
 3. Posao
 4.  » Oglas za upražnjeno radno mjesto – Stručni saradnik za sprečavanje pranja novca
Oglas za upražnjeno radno mjesto – Stručni saradnik za sprečavanje pranja novca

Mjesto rada

Banja Luka

Broj izvršilaca

1

Sektor

Služba za usklađenost poslovanja
Opis radnog mjesta
 • STRUČNI SARADNIK ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA – Centrala Banke, Banja Luka – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju od 6 mjeseci u Službi za usklađenost poslovanja.

Ključni zadaci i odgovornosti:

 • Provođenje politika i procedura, monitoring poslovanja i transakcija klijenata te prepoznavanje i prijava sumnjivih transakcija
 • Izvještavanje mjerodavnih institucija u skladu sa propisima i zahtjevima SPN i FTA
 • Nadzor nad sistemom za monitoring klijenata i postupkom KYC
 • Interne kontrole, provjere i pregledi u sprovođenju važećih politika i procedura sa područja SPN i FTA
 • Razvoj informatičke podrške u vezi sa aktivnostima na sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Stručno osposobljavanje i edukacija odgovornih lica i svih zaposlenih iz oblasti SPN i FTA
Potrebne kvalifikacije

Potrebna stručna sprema:

 • Ekonomski/Drugi fakultet društvenog smjera.

Potrebna radno iskustvo:

 • najmanje 2 godine radnog iskustva na sličnim ili istim poslovima.

Kandidati pored navedenih uslova moraju da ispunjavaju i opšte uslove predviđene zakonom.

Dodatne vještine
 • da kandidat nije bio osuđivan pravosnažnom presudom niti da se protiv njega vodi krivični postupak, sa izuzetkom za krivična djela iz oblasti sigurnosti saobraćaja,
 • poznavanje relevantnih propisa, standarda i normi iz oblasti sprečavanja pranja novca
 • poznavanje rada na računaru, programi: ms word, ms excel, ms powerpoint,
 • razvijene organizacione sposobnosti, komunikacione vještine, vještine prezentacije, odgovornost i fleksibilnost, tačnost i kvalitet u radu, timski rad.
 • aktivno znanje engleskog jezika.
 • vozačka dozvola B kategorije (aktivan vozač)
Rok za prijave

Prijave na oglas dostavljaju se do 31.01.2022. Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti i svoju biografiju.

Nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Banka će o rezultatima oglasa obavijestiti samo kandidate koji uđu u uži izbor.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen razgovor uz mogućnost testiranja.

Prijave na oglas se dostavljaju online putem internet stranice Banke, www.nlb-rs.ba, ili poštom u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Za Oglas – prijem u radni odnos” na adresu:

NLB Banka a.d. Banja Luka
Ul. Milana Tepića br. 4
BANJA LUKA

Prijavu možete poslati na Email:
kadrovska@nlb-rs.ba