1. Stanovništvo
 2.  » 
 3. Posao
 4.  » Oglas za upražnjeno radno mjesto – STRUČNI SARADNIK ZA STRATEŠKO UPRAVLJANJE RIZICIMA, Centrala Banke, Banja Luka
Oglas za upražnjeno radno mjesto – STRUČNI SARADNIK ZA STRATEŠKO UPRAVLJANJE RIZICIMA, Centrala Banke, Banja Luka

Mjesto rada

Banja Luka

Broj izvršilaca

1

Sektor

Sektor za strateško upravljanje rizicima
Opis radnog mjesta
 • stručni saradnik za STRATEŠKO UPRAVLJANJE RIZICIMA, Centrala Banke, Banja Luka – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju od 6 mjeseci

 

 • Glavne odgovornosti:
  • Praćenje izloženosti Banke kreditnim rizicima
  • Izrada projekcija i planova za upravljanje kreditnim rizicima
  • Nadzor i kontrola pridržavanja utvrđenih limita izloženosti
  • Učestvovanje u obračunu rizične aktive sa pripadajućim mjerenjem uticaja na kapital
  • Izvještavanje različitih organa upravljanja Banke, uključujući i regulatorno izvještavanje
  • Učestvovanje u analizi rizika prisutnih kod novih proizvoda ili novih tržišta
  • Izrada podloga, izvještaja i analiza za potrebe vanjske i unutrašnje revizije
  • Izrada stres testova
  • Identifikacija potencijalnih rizika
Potrebne kvalifikacije

Potrebna stručna sprema:

 • Ekonomski fakultet

Potrebna radno iskustvo:

 • najmanje 1 godina na bankarskim poslovima

Kandidati pored navedenih uslova moraju da ispunjavaju i opšte uslove predviđene zakonom.

Dodatne vještine

Posebni uslovi:

 • Poznavanje rada na računaru (napredno poznavanje Excela)
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Poznavanje aktivnosti organizacionih jedinica Banke koje se bave kreditnim i nekreditnim poslovanjem
 • Spremnost na timski rad sa ostalim organizacionim dijelovima Banke
Rok za prijave

Prijave na oglas dostavljaju se do 26.11.2021. Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti i svoju biografiju.

Nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Banka će o rezultatima oglasa obavijestiti samo kandidate koji uđu u uži izbor.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen razgovor uz mogućnost testiranja.

Prijave na oglas se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Za Oglas- prijem u radni odnos” na adresu:

NLB Banka a.d. Banja Luka

Ul. Milana Tepića br. 4

BANJA LUKA

 

Prijavu možete poslati na Email:
kadrovska@nlb-rs.ba