1. Stanovništvo
 2.  » 
 3. Posao
 4.  » Oglas za upražnjeno radno mjesto – Stručni saradnik za sudsku naplatu
Oglas za upražnjeno radno mjesto – Stručni saradnik za sudsku naplatu

Mjesto rada

Banja Luka

Broj izvršilaca

1

Sektor

Sektor za naplatu i upravljanje nekvalitetnom aktivom
Opis radnog mjesta

Stručni saradnik za sudsku naplatu – centrala Banke, Banja Luka – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme s probnim radom u trajanju od 6 mjeseci u Sektoru za naplatu i upravljanje nekvalitetnom aktivom

Glavne odgovornosti:

 • Zastupa Banku u sporovima sudske naplate pred nadležnim sudovima i u postupcima pred drugim organima u cilju naplate nekvalitetne aktive
 • Zastupa Banku u sudskim i drugim postupcima protiv Banke koji su proistekli ili su u vezi sa postupcima prinudne naplate potraživanja.
 • Izrađuje ugovore, opšta i pojedinačna akta Banke iz nadležnosti Sektora.
 • Izrađuje mjesečne izvještaje o utuženim sudskim predmetima.
 • Daje pravno mišljenje i pravne savjete drugim organizacionim jedinicama
 • Pokreće i prati tok postupaka prinudne naplate potraživanja, parničnih i drugih sudskih postupaka
 • Podnosi i odgovara za adekvatne i blagovremene tužbe, prijedloge za izvršenje, prijedloge za obezbjeđenje, redovne i vanredne pravne lijekove, i druge potrebne podneske u cilju zaštite interesa i prava Banke u cilju sudske naplate potraživanja.
 • Odgovara za obezbjeđivanje vlasničke dokumentacije za nekretnine koje su stečene u postupku naplate potraživanja.
 • Odgovara za ispravno i blagovremeno preduzimanje pravnih radnji kod nadležnih sudova i drugih državnih institucija u cilju zaštite interesa i prava Banke,
Potrebne kvalifikacije

Potrebna stručna sprema:

 • Pravni fakultet

Potrebno radno iskustvo:

 • Najmanje 2 godine radnog iskustva na sličnim ili istim poslovima

Kandidati pored navedenih uslova moraju da ispunjavaju i opšte uslove predviđene zakonom.

Dodatne vještine
 • Napredni nivo poznavanja rada na računara, MS Office
 • Napredni nivo poznavanja engleskog jezika
 • Visok nivo odgovornosti i discipline
 • Izražena analitičnost,kao i orjentisanost na detalje
 • Timski rad, ali i spremnost na samostalno obavljanje zadataka
 • Vozačka dozvola B kategorije (aktivni vozač)
Rok za prijave

Prijave na oglas dostavljaju se do popunjavanja radnog mjesta. Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti i svoju biografiju.
Nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Banka će o rezultatima oglasa obavijestiti samo kandidate koji uđu u uži izbor.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen razgovor uz mogućnost testiranja.

Prijave na oglas se dostavljaju online putem internet stranice Banke, www.nlb-rs.ba, ili poštom u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Za Oglas- prijem u radni odnos” na adresu:

NLB Banka a.d. Banja Luka
ul. Milana Tepića br. 4
78000 BANJA LUKA

Prijavu možete poslati na Email:
kadrovska@nlb-rs.ba