Prijava za Okvir pomoći 2024

Ove godine Okvirom pomoći dajemo priliku kompanijama u regionu Jugoistočne Evrope koje rade za dobrobit ljudi. Podržaćemo najbolje projekte odabranih društveno odgovornih kompanija sa 100.000 evra.

Molimo vas da popunite formular u nastavku do 10. marta 2024. godine i ispričate nam svoju priču. U obzir će biti uzete isključivo prijave podnijete popunjavanjem ovog formulara.

Polja označena zvjezdicom (*) su obavezna.


Podaci o kompaniji


Ostale informacije o kompaniji


Podijelite sa nama svoju priču o održivosti

Ispričajte nam kako vi vidite ulogu svog održivog projekta/ideje/proizvoda/usluge (u daljem tekstu Projekat) u ostvarivanju vizije održivog razvoja, i koja je veza između tog projekta i lokalnog/regionalnog okruženja, odnosno na koji način on pomaže da se poboljša život u lokalnoj zajednici ili regionu.

Podnošenjem valjane i ispravno predate prijave učesnici podliježu komisijskom izboru za konačnu podršku u okviru projekta Okvir Pomoći 2024.