#OkvirPomoći

Podržavajući male lokalne privrednike možemo učiniti mnogo za društvo u cjelini. Samostalni preduzetnici, mikro ili mala preduzeća, zadruge i poljoprivredna gazdinstva, farme – tu smo zbog vas i osmislili smo #OkvirPomoći u sklopu kojeg vam NLB Banka ustupa prostor za reklamiranje.

Ovdje je naš dom. Sa vama, među vama.


Republika Srpska je zemlja vrijednih ljudi. Mikro i mala preduzeća su važan stub ekonomije, a pretrpjeli su velike štete usljed epidemije. Ovim kompanijama će biti potrebno najviše podrške kako bi razvili i unaprijedili svoje poslovanje. Zbog toga je NLB Banka zajedno sa partnerima pokrenula #OkvirPomoći koji će pomoći malim lokalnim preduzetnicima, poljoprivrednicima i mikro i malim preduzećima da prevaziđu posljedice krize. Pomoći ćemo širenju pozitivnih priča privrednika koristeći naše komunikacijske kanale i kanale naših partnera. Nadamo se da će ove aktivnosti podstaći i druge privrednike da prepoznaju nove mogućnosti kako bi prevazišli posljedice novonastale krize i unaprijedili svoje poslovne rezultate.
Ko je mogao biti dio projekta?


Učešće u projektu #OkvirPomoći otvoreno je za sve male lokalne privrednike – samostalne preduzetnike, mikro ili mala preduzeća, zadruge i poljoprivredna gazdinstva ili farme, nezavisno od djelatnosti kojom se bave. Da biste se prijavili za podršku u vidu zakupa prostora za reklamiranje, popunite i pošaljite prijavni obrazac do 19.06.2020. godine. O postupku izbora i kriterijima možete pročitati više u dokumentu na linku: Pravila i uslovi za dodjelu reklamne podrške malim lokalnim privrednicima u okviru projekta Okvir pomoći.464185-PFPXOT-453-300x3005 benefita koje će privrednici imati u projektu #OkvirPomoći.


  • prostor za oglašavanje na RTRS – televiziji, NES radiju, BIG 2 i Bobar radiju, bilbordima i displejima širom Republike Srpske, web stranicama/portalima (uključujući nlb-rs.ba, nezavisne.com, atvbl.tv, bigportal.com), društvenim mrežama Facebook, Instagram i LinkedIn.
  • pripremljene oglase privrednik može koristiti i na svojim kanalima komunikacije, medijima i društvenim mrežama
  • besplatna instalacija jednog POS terminala (za one klijente koji nisu potpisali Ugovor o plaćanju robe i usluga platnim karticama);
  • 12 mjeseci bez mjesečne naknade za jedan standardni POS terminal;
  • NLB Visa Electron Business kartica bez mjesečne članarine za prvu godinu.


Važnost za ekonomiju


Mikro i mala preduzeća su pokretačka snaga ekonomskog napretka i značajno doprinose razvoju ekonomije i lokalnom okruženju. Ovaj segment privrede je pretrpio brojne negativne posljedice pandemije, i u interesu svih nas je da ih podržimo kako bi prevazišli krizu. NLB se zalaže za ublažavanje posljedica krize, te je na regionalnom nivou pokrenula projekat #OkvirPomoći. Sve članice NLB Grupe će u svojim sredinama ponuditi podršku odabranim malim lokalnim preduzetnicima i tako dati doprinos ekonomskom oporavku lokalnih zajednica.

LinkedIn_1200%C3%971200
Često postavljana pitanja


Koji su kriteriji za prijavu?


Koju djelatnost moram da obavljam?


Imam srednju kompaniju sa 60 zaposlenih koja se bavi turističkom djelatnošću – da li mogu da se prijavim na poziv?


Ako budem odabran, kako će me Banka podržati?


zapravljivost_je_dednaPratite nas

Sve aktuelnosti u vezi sa projektom #OkvirPomoći moći ćete pratiti na našoj web stranici i na profilima Banke na društvenim mrežama – LinkedIn, Facebook in Instagram.


Partneri projekta