Fizička lica

Osiguranje korisnika kredita

Osiguranje imovine fizičkih lica

Pravna lica

Osiguranje imovine pravnih lica

Bilo da je Vaša imovina (pokretna ili nepokretna) predmet kolaterala ili ne, bitno je da je zaštitite od svih rizika koji mogu uništiti vaš dugogodišnji trud i ulaganje. Kako biste zaštitili svoju imovinu, u našim poslovnicama možete obezbijediti polisu osiguranja imovine sa različitim pokrićima.