NLB Paketi

Upravljajte vašim sredstvima
lakše, brže i povoljnije.
Odaberite svoj NLB Paket
u NLB Banci a. d. Banja Luka.

R

Povoljnije cijene u odnosu na pojedinačne usluge

R

Moderno bankarstvo u skladu sa savremenim tehnologijama

R

Usluge usklađene sa vašim svakodnevnim potrebama

NLB Klasik paket

Osnovni paket predviđen za stanovništvo. Podrazumijeva sljedeće usluge:

✓ Platni račun

✓ Visa i/ili Mastercard debitna platna kartica za plaćanje na POS terminalima ili za podizanje novca na bankomatima

✓ Mobilno bankarstvo – NLB mKlik

✓ Elektronsko bankarstvo – NLB eKlik

✓ Mobilni novčanik – NLB Pay

✓ Besplatna dostava izvoda na e-mail

NLB Aktiv paket

Predviđen za one klijente kojima su potrebne dodatne bankarske usluge. Podrazumijeva sljedeće:

✓ Platni račun

✓ Visa i/ili Mastercard debitna platna kartica za plaćanje na POS terminalima ili za podizanje novca na bankomatima

✓ Mobilno bankarstvo – NLB mKlik

✓ Elektronsko bankarstvo – NLB eKlik

✓ Mobilni novčanik – NLB Pay

✓ Dozvoljeno prekoračenje po računu

✓ Kreditne kartice

✓ Osiguranje

✓ Besplatna dostava izvoda na e-mail

NLB Premium paket

Predviđen za klijente koji žele da iskoriste maksimum iz onoga što Banka može da im ponudi. Podrazumijeva sljedeće:

✓ Platni račun

✓ Visa i/ili Mastercard debitna platna kartica za plaćanje na POS terminalima ili za podizanje novca na bankomatima

✓ Mobilno bankarstvo – NLB mKlik

✓ Elektronsko bankarstvo – NLB eKlik

✓ Mobilni novčanik – NLB Pay

✓ Dozvoljeno prekoračenje po računu

✓ Kreditne kartice

✓ SMS usluga

✓ Osiguranje

✓ Lično bankarstvo

✓ Besplatna dostava izvoda na e-mail

NLB Paket za penzionere

Paket predviđen za stariju populaciju sa osnovnim bankarskim uslugama:

✓ Platni račun u domaćoj valuti

✓ Devizni račun u stranoj valuti

✓ Visa i/ili Mastercard debitna platna kartica za plaćanje na POS terminalima ili za podizanje novca na bankomatima

✓ Mobilno bankarstvo – NLB mKlik

✓ Elektronsko bankarstvo – NLB eKlik

✓ Mobilni novčanik – NLB Pay

✓ Besplatna dostava izvoda na e-mail

NLB eJunior za studente i učenike

Paket predviđen za studente i učenike do 26 godina starosti_

✓ Platni račun u domaćoj valuti

✓ Mastercard debitna platna kartica za plaćanje na POS terminalima ili za podizanje novca na bankomatima

✓ Mobilno bankarstvo – NLB mKlik

✓ Mobilni novčanik – NLB Pay

✓ Besplatna dostava izvoda na e-mail

✓ Besplatne SMS poruke o prilivima na račun

Osiguranje Osigurana suma NLB Aktiv NLB Premium
Finansijski gubitak zbog gubitka kartice, prevare, skimminga 1.000,00 KM godišnje
Putno i zdravstveno osiguranje (PZO), pokriće Evropa + osiguranje članova porodice (supružnik i djeca do 18 godina). Trajanje jednog putovanja je maksimum 20 dana sa mogućnošću neograničenog broja putovanja. PZO važi za lica do 72 godine starosti.  10.000,00 KM godišnje
Autoasistencija/Pomoć na cesti – Evropa (van Bosne i Hercegovine) 1.000,00 KM godišnje  
Reizdavanje ličnih dokumenata 100,00 KM godišnje
Reizdavanje kartice 100,00 KM godišnje
Osiguranje u slučaju smrti – važi za lica do 65 godine starosti.  1.000,00 KM
Invalidnost preko 50% – važi za lica do 65 godine starosti. 1.000,00 KM

Osiguravač: Triglav osiguranje a. d. Banja Luka;

Ugovarač osiguranja: NLB Banka a. d. Banja Luka

Korisnik osiguranja: Fizičko lice – rezident i nerezident u zavisnosti od izabranog paketa

  • U slučaju potrebe korištenja PZO ili autoasistencije, potrebno je da pozovete broj telefona: +381 11 41 55 928.
  • Za prijavu ostalih rizika (osim PZO i autoasistencije) možete se obratiti na email: info@triglavrs.ba