Posebna ponuda

za finansiranje

poljoprivrede

do 30. 6. 2023.

R

Za zaposlene sa redovnim primanjima

R

Jednostavno i brzo

NLB Kredit za poljoprivredu

Posebna ponuda za finansiranje poljoprivrede koja važi do 30. juna 2023.

Korisnici kredita

Kredit za poljoprivredu iz kreditne linije NLB Banke a.d. Banja Luka je kredit namijenjen poljoprivrednim proizvođačima koji imaju stalna mjesečna primanja.

Fiksna kamatna stopa

  • 4,70% godišnje do 1 godine (EKS od 6,84% godišnje)
  • 6,50% godišnje do 3 godine (EKS od 7,44% godišnje)
  • 7,00% godišnje do 10 godina (EKS od 7,48 godišnje)

Efektivna kamatna stopa

  • Efektivna kamatna stopa zavisi od iznosa kredita, roka otplate i troškova koji ulaze u obračun iste.

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva

  • 1% od iznosa kredita, jednokratno

Ostali troškovi

  • Korisnik kredita je u obavezi da plati i trošak za mjenice (1 mjenica – 5,00 KM), troškove procjene nepokretne/pokretne imovine (osim kod kupovine nove pokretne imovine koja se uzima za obezbjeđenje kredita gdje nije potrebna procjena – uzima se fakturna vrijednost), troškove osiguranja nepokretne/pokretne imovine (prema tarifi osiguravajućeg društva) i naknadu za upis založnog prava na pokretnu/nepokretnu imovinu (prema tarifi nadležnog državnog organa).

Više informacija saznaj u najbližoj poslovnici NLB Banke a. d. Banja Luka

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.