Pravila akcije – VISA NLB Pay cashback

1. U akciji mogu učestvovati sva fizička lica, klijenti NLB Banke a. d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka), koji koriste najnoviju verziju NLB Pay aplikacije za plaćanja mobilnim telefonom.

2. Klijent Banke u promotivnoj akciji može učestvovati sa svim VISA digitalizovanim platnim karticama (debitnim ili kreditnim), osim sa „business“ karticama za pravna lica i preduzetnike.

3. U slučaju da klijent digitalizuje i istovremeno koristi dvije ili više VISA digitalizovanih platnih kartica u NLB Pay aplikaciji, njegova potrošnja će se posmatrati kumulativno na svim VISA platnim karticama.

4. U akciji mogu učestvovati samo klijenti koji koriste najnoviju verziju NLB Pay aplikacije i koji su izvršili digitalizaciju jedne ili više VISA platnih kartica koristeći novu Google Pay funkcionalnost.

5. Nakon izvršenih 5 transakcija plaćanja na jednoj ili više različitih VISA platnih kartica (na primjer, 3 transakcije na VISA debitnoj i 2 transakcije na VISA kreditnoj kartici), čija je kumulativna (ukupna) vrijednost 50,00 KM, smatra se da je klijent ispunio uslove akcije.

6. Nakon ispunjenih uslova, povrat novca na račun klijenta Banka će izvršiti u roku od 15 dana od trenutka ispunjenja uslova.

7. U promotivnu akciju ulaze transakcije obavljene na POS terminalima u zemlji i inostranstvu, kao i transakcije obavljene na internetu.

8. U promotivnu akciju ne ulaze transakcije obavljene na POS terminalima i na internetu koje se odnose na igre na sreću, transfer novca ili kupovinu kriptovaluta.

9. Promotivna akcija traje od 28. 7. 2023. do 6. 11. 2023. godine (zaključno sa navedenim datumom) ili do isteka promotivnih sredstava.

10. U promotivnoj akciji ne mogu učestvovati zaposleni u NLB Banci a. d. Banja Luka.

11. NLB Banka zadržava pravo da u svakom trenutku izmijeni uslove akcije ili istu prekine bez prethodne najave ili obrazloženja.