NLB eKlik

Omogućava brzo, jednostavno, povoljno i sigurno poslovanje pravnih lica sa Bankom

R

Banka dostupna 24h na dan, svaki dan u godini

R

Ušteda u vremenu i novcu

R

Pristup svim Vašim računima sa jednog mjesta

Kome je namijenjen

NLB eKlik je servis elektronskog bankarstva koji omogućava korisniku pravnom licu da sa bilo kojeg mjesta, gdje ima pristup internetu, 24 časa dnevno, bez čekanja u redovima, na siguran, brz i jednostavan način izvrši plaćanje svojih obaveza, izvrši devizno plaćanje, kupovinu, prodaju ili konverziju valuta, uz minimalne naknade. Korisniku je omogućeno dobijanje informacija o stanju i promjenama na svim računima kod banke (transakcionom, deviznom, kreditnom i kartičnom). Korisnik se prijavljuje i odobrava mu se korišćenje eKlik na šalteru banke kada mu se uručuju Ugovor o korišćenju NLB eKlik elektronskog bankarstva za pravna lica.

Glavne prednosti

  • Odobrenje korišćenja u jednom dolasku na šalter banke.
  • Za korišćenje nije potrebna instalacija aplikacija elektronskog bankarstva.
  • Provizija za platne transakcije niža od provizije na šalteru Banke.

NLB eKlik servisom možete ostvariti

  • uvid u stanje i promet na svojim računima, i pregled transakcija za proteklih 12 mjeseci,
  • plaćanje obaveza platnim nalozima sa tekućim ili datumom unaprijed u unutrašnjem i/ili platnom prometu sa inostranstvom,
  • pregled prometa na računima,
  • Izvršiti prenos sredstava na kartice, štednju ili uplatu rate kredita kao i drugim licima u zemlji.
  • Štampati dokument sa slikom izvršenog naloga za plaćanje.
  • Vršiti konverziju sredstava u različite valute
  • Primiti  i slati banci poruke i obavještenja. 

Pristupanje NLB eKlik servisu

Usluge elektronskog bankarstva, NLB eKlik za pravna lica, možete koristiti ukoliko imate otvoren transakcioni račun u NLB Banci a.d. Banja Luka i podnesete zahtjev za istu u Vama najbližoj poslovnici Banke.

Usluga se aktivira unosom korisničkog imena i inicijalne lozinke koju korisnik prima putem e-mail-a.

Potpisivanje transakcija – NLB Token

Autorizacija transakcija (potpisivanje) se vrši korišćenjem NLB Tokena. Aplikacija NLB Token se preuzima na odgovarajućem linku koji se dostavlja u SMS poruci ili skeniranjem QR koda za Android ili za iOS operativne sisteme.

Aktiviranje aplikacije se vrši sa dva aktivaciona koda koje korisnik prima: prvi putem SMS i drugi putem e-mail poruke.

Platni spiskovi  

NLB Banka a.d. Banja Luka pored prihvatanja i obrade štampanih (ručnih spiskova) ima mogućnosti i za prijem i obradu spiskova ličnih primanja radnika kroz eKlik elektronsko bankarstvo što omogućava bržu isplatu ličnih primanja radnicima neposredno nakon uplate.

Uputstvo za korišćenje navedene funkcionalnosti možete pronaći u uputstvu ispod.