NLB Proklik

Omogućava brzo, jednostavno, povoljno i sigurno poslovanje sa Bankom

 

R

Banka dostupna 24h na dan, svaki dan u godini

R

Ušteda u vremenu i novcu

R

Pristup svim Vašim računima sa jednog mjesta

Kome je namijenjen

NLB Proklik predstavlja nezaobilazan i savremeni način upravljanja platnim prometom, 24 sata, 7 dana u sedmici uz visok stepen zaštite podataka.

Glavne prednosti

  • Ušteda vremena: imate pristup svojim računima sa bilo kojeg mjesta, 24 sata na dan, sedam dana u sedmici, preko računara ili mobitela,
  • Sigurnost: servis je maksimalno zaštićen,
  • Prilagodljivost: svaki od servisa može se prilagoditi Vašim specifičnim potrebama,
  • Smanjenje troškova: korištenje elektronskih kanala komunikacije zanačajno doprinosi smanjenju Vaših troškova.

NLB Proklik servisom možete ostvariti

  • uvid u stanje na svojim računima,
  • plaćanje obaveza platnim nalozima sa tekućim ili datumom unaprijed u unutrašnjem i/ili platnom prometu sa inostranstvom,
  • pregled prometa na računima.

Pristupanje NLB Proklik servisu

Usluge elektronskog bankarstva, NLB Proklik za poslovna lica možete koristiti ukoliko imate otvoren transakcioni račun u NLB Banci a.d. Banja Luka i predate potpisan dokumentaciju (pristupnicu i generalnu narudžbenicu). Saglasnost za prihvatanje uslova korištenja elektronskog bankarstva korisnik daje potpisivanjem Pristupnice i Generalne narudžbenice.