NLB Proklik – priručnici i obrasci za rad

U okviru Priručnika se nalaze uputstva koja vam pomažu prilikom provođenja aktivnosti u okviru NLB Proklik aplikacije.

Svaki nalog za plaćanje u inostranstvo /ukoliko zadovoljava zakonske uslove i ima obezbijedjeno pokriće/ dostavljen u prostorije Banke:

 • do 15:00 časova, izvršava se istog radnog dana,
 • poslije 15:00 časova, izvršava se istog radnog dana, a najkasnije sutradan.

NLB Banka a.d. Banja Luka nudi valutu naloga za plaćanje:

 • T+2 (dva bankarska radna dana od datuma izvršenja),
 • T+1 (sljedeći bankarski radni dan),
 • T+0 (tekući radni dan).

Rok za prijem naloga za plaćanje u inostranstvo:

 • koji se izvršavaju sa valutom T+0 10:00 časova,
 • koji se izvršavaju sa valutom T+1 15:00 časova,
 • koji se izvršavaju sa valutom T+2 15:00 časova.

Potvrda o izvršenom plaćanju ( kopija SWIFT-a) može se dobiti isti dan.
Nalozi za plaćanje podnose se najkasnije na dan valute, odnosno u skladu sa rokovima
prijema naloga. Ako je datum valute (tj. dan izvršenja naloga) praznik, odnosno neradni dan u BiH, RS, ili neradni dan u mjestu izvršenja naloga ili dan kad Banka u skladu sa svojim internim aktima ne radi, nalog će se izvršiti prvog radnog dana koji slijedi iza dana naznačenog u nalogu. Prilikom izvršavanja naloga za plaćanje u inostranstvo, Banka zadržava pravo izmjene datuma valute, ako je dan izvršenja naloga u odredišnoj zemlji primaoca neradni dan.

Naplate iz inostranstva u korist računa klijenata, Banka izvršava prema datumu valute, ukoliko su svi podaci na nalogu ispravni, a najkasnije sutradan ujutro.  

Ukoliko nedostaju odredjeni podaci neophodni za obradu doznake, sredstva ostaju nerasporedjene na računu Banke sve do momenta dok od strane banke nalogodavca ne budu dostavljeni dodatni podaci.

Za devizne naplate iz inostranstva obavezno dostavite svojim partnerima sljedeće podatke:

 • punu naziv i adresu,
 • IBAN ili broj računa,
 • SWIFT adresu NLB Banke a.d. Banja Luka /RAZBBA22/.

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.