Krediti – pravna lica

Kreditni asortiman Banke je kreiran prema potrebama pravnih lica, tako da pruža podršku cjelokupnom poslovanju privrednih subjekata, od prevazilaženja problema sa likvidnošću, nabavke repromaterijala, finansiranja proizvodnje i prodaje, izvoza, nabavke opreme, do investicionog ulaganja u proširenje i modernizaciju proizvodnih kapaciteta. Sredstva za kreditiranje Banka obezbjeđuje iz vlastitih i tuđih izvora. Takođe, Banka se pojavljuje u ulozi finansijskog posrednika prilikom finansiranje kredita iz linje IRB RS a.d. Banja Luka, kao i u slučaju finansiranja privrednih subjekata na osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji sa lokalnim zajednicama. Uvažavajući različite izvore finansiranja, Banka može svojim klijentima omogućiti sveobuhvatna rješenja za različite projekte, od najosnovnijih do najnaprednijih međunarodnih projekata velikih razmjera.

Kratkoročni krediti

Za finansiranje deficita obrtnih sredstava

Dugoročni krediti

Finansiranje osnovnih i obrtnih sredstava

Finansijski okvir

Kombinovanje različitih usluga Banke u odobrenim okvirima plasmana

Kreditni kalkulator

Zeleni krediti za preduzetnike i pravna lica

Povoljnije kamatne stope za održive djelatnosti i investicije