Kratkoročni krediti

Kratkoročni krediti su krediti u domaćoj valuti namijenjeni za finansiranje obaveza iz poslovanja, nabavka robe ili repromaterijala (finansiranje zaliha), plaćanje usluga, finansiranje uvoza ili izvoza, ostale potrebe vezane za tekuće obavljanje djelatnosti, plaćanje usluga ili refinansiranje postojećih kredita za obrtna sredstva.

R

Nepromjenljiva (fiksna) kamatna stopa

R

Period otplate do 12 meseci

Vrste kratkoročnih kredita

  • Krediti za finansiranje proizvodnih, uslužnih i ostalih djelatnosti
  • Okvirni krediti
  • Revolving krediti
  • Nenamjenski krediti sa pokrićem u depozitu (lombardni kredit)
  • Overdraft krediti
  • Krediti za finansiranje ostalih namjena
  • Otkup potraživanja