Elektronsko učitavanje platnih spiskova

R

Automatizacija procesa

R

Ušteda u vremenu i novcu

R

Sigurnost

Šta je elektronsko učitavanje platnih spiskova?

Usluga elektronskog učitavanja platnih spiskova je automatizovan način rada kojim se omogućava da se fajl sa platnim spiskom koji kreira korisnik elektronski učita u informacioni sistem banke koji potom generiše uplate na transakcione račune radnika prema spisku. Fajl sa platnim spikom formira korisnik na standardnom obrascu koji mu šalje Banka.

Sigurnost

Radi sigurnog prenosa fajla sa platnim spiskom putem javne mreže Interneta koristi se digitalno šifrovanje i potpisivanje e-maila. U tu svrhu banka korisniku obezbjeđuje digitalni sertifikat neophodan za sigurnu upotrebu e-maila. Korisnik snosi odgovornost za čuvanje i pravilnu upotrebu digitalnog sertifikata koji se koristi za svrhe digitalnog šifrovanja i potpisivanje e-maila.

Ko može postati korisnik servisa?

Svi klijenti Banke – pravna lica, koja banci dostavljaju spiskove plata za svoje radnike, po popunjavanju pristupnih obrazaca i instalaciji potrebnih sertifikata mogu da koriste servis elektronskog učitavanja spiskova plata. U tu svrhu zakonski zastupnik klijenta dodjeljuje ovlaštenja svom radniku ili radnicima koji će koristiti ovaj servis.

Naknada

Klijent plaća banci naknadu za izradu digitalnog sertifikata samo u slučaju da se koristi kvalifikovani digitalni sertifikat koji je izdala neka druga agencija i koji je izdat samo za svrhu digitalnog šifriranja i potpisivanja e-mail poruke sa platnim spiskovima. Ukoliko Banka klijentu izdaje samopotpisani digitalni sertifikat (koji izdaje banka) klijent Banci ne plaća naknadu.

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.