Garancije

R

Carinske garancije

R

Plative garancije

R

Činidbene garancije

Potrebna dokumentacija

 • Zahtjev za garanciju
 • Bilans stanja i bilans uspjeha za posljednja dva obračunska perioda
 • Izvod iz sudskog registra
 • Ovjerena kopija Izvoda iz statistike
 • Ovjerena kopija Potvrde o registraciji (JIB) i Poreski identifikacioni broj
  (PIB)
 • Kartoni deponovanih potpisa banaka kod kojih su otvoreni računi
 • Potvrda o izmirenju poreskih obaveza
 • Osnov izdavanja garancije ( ugovor, tender…)

Instrumenti za obezbjeđenje garancija

 • Novčani depozit kod NLB Banke
 • Garancija druge poslovne banke
 • Založno pravo (hipoteka) na nekretninu
 • Ručna zaloga na opremu
 • Sopstvena mjenica dužnika
 • Jemac (drugo preduzeće)

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.