Zona 24/7

Samouslužni uređaj za

polog gotovine

 

 

Zona 24/7 na adresi Kralja Petra I Karađorđevića 85a, Banja Luka i Patrijarha Pavla 1, Bijeljina

Uskoro i u Filijali Prijedor

Osnovne informacije

Samouslužni uređaj za polog gotovine koji je namijenjen klijentima pravnim licima  koja imaju otvoren transakcioni račun u Banci u domaćoj valuti. Uređaj je smješteni u 24-satnim zonama, te omogućava poslovanje i korištenje izvan radnog vremena poslovnice.

Uređaj je za sada dostupan u filijali Banja Luka i filijali Bijeljina.

Osnovne prednosti samouslužnog uređaja za polog gotovine

Korištenjem samouslužnog uređaja omogućeno Vam je: 

  • Polaganje gotovine na transakcioni račun bez čekanja u redovima 
  • Raspolaganje novcem odmah nakon izvršenja transakcije 
  • Mogućnost korištenja 24h 
  • Omogućava polog papirnog novca i kovanica 
  • Uređaj ima mogućnost povrata do 5 KM

Kada i kako mogu ugovoriti uslugu samouslužnog pologa gotovine?

Za korištenje usluge samouslužnog uređaja za polog gotovine potrebno je da klijent ima otvoren transakcioni račun u Banci i da podnese pismeni zahtjev za ugovaranje usluge na osnovu koje će Banka izdati karticu/e klijentu ili ovlaštenim licima koja će koristiti uređaj za polog gotovine.
Detaljinije informacije mogu se dobiti putem e-maila: helpdesk@nlb-rs.ba ili zakazivanjem sastanka sa referentom banke na telefona 0800 50 510. Zahtjev za uslugu samouslužnog pologa gotovine moguće je predati u najbližoj poslovnici Banke, svakog radnog dana od ponedjeljka do petka u periodu od 8.00 do 16.00 časova.

Koliko važi ugovor koji se zaključuje sa Bankom o korišćenju usluge samouslužnog pologa gotovine?

Ugovor sa Bankom zaključuje se do 31.12. tekuće godine. Nakon svakog isteka ugovora, isti se automatski produžava na period od 12 mjeseci, prema uslovima koji budu važili u trenutku produženja, sve dok bilo koja od ugovornih strana ne otkaže ugovor. Banka će, najkasnije 15 dana, prije svakog automatskog produženja, na svojoj Internet stranici i u svojim poslovnim prostorijama, objaviti izmjene visinu tarifa, naknada.