MasterCard Business

Internacionalna platna kartica sa odgođenim plaćanjem, namijenjena svima koji žele jednostavno i sigurno plaćati u zemlji i inostranstvu

R

Odgođeno plaćanje do 55 dana bez kamata

R

Verifikacija PIN kodom i SMS obavještenje o korištenju kartice (u Bosni i Hercegovini, u inostranstvu i na internetu)

Kome je namijenjena?

  • MasterCard Business kartica je poslovna kreditna kartica koja se izdaje pravnim licima, namijenjena za plaćanje robe i usluga i podizanje gotovine na bankomatima, do visine odobrenog kreditnog limita. MasterCard Business kartica je savremen i značajan način bezgotovinskog plaćanja, zastupljen širom svijeta, koji omogućava poslovnim ljudima da svakodnevno poslovanje učine bržim, jednostavnijim i sigurnijim
  • MasterCard Business karticu, pravno lice, može koristiti ne samo za plaćanje roba i usluga (troškove reprezentacije, službenog putovanja, avionske karte, hotela, restorana, za plaćanje putnih troškova i goriva, kupovinu kancelarijskog pribora i opreme, i ostale troškove firme) nego i za rezervaciju hotela, avio karata, rent-a-car-a

Prednosti

  • MasterCard Business kartica predstavlja kreditnu karticu sa odloženim plaćanjem do 55 dana.
    Kartica se izdaje za ovlaštena lica pravnih lica, i nosi i naziv pravnog lica i ovlaštenog-fizičkog lica.
  • Obaveze po kartici/karticama se pokrivaju sa računa firme, jednom mjesečno, do 25-og u mjesecu za prethodni mjesec.

Sigurnost

  • Kartica sadrži chip tehnologiju;
  • Banka je omogućila aktiviranje usluge SMS obavještenja koja podrazumjeva da krajnji korisnik kartice prima SMS poruku o izvršenoj transakciji neposredno nakon obavljene kupovine ili podizanja gotovine.

Detaljnije informacije o uslovima za dobijanje Mastercard Business kartice možete dobiti u poslovnicama NLB Banke.