Sigurno korištenje platnih kartica

Budući da broj izdatih kartica i njihova upotreba na bankomatima i prodajnim mjestima stalno raste, od velike je važnosti kontinuirana edukacija korisnika.

R

Čuvajte Vaš PIN i nemojte ga odavati nikome

R

Pazite gdje ostavljate Vašu karticu i PIN

R

Dežurni telefon (24/7/365) 051 242 171

Korisni savjeti

 • Prilikom preuzimanja kartice istu odmah potpišite sa zadnje strane, a staru karticu (ukoliko
  imate) vratite u Banku;
 • Zapamtite Vaš PIN, nikada ga ne zapisujte niti ostavljate u novčaniku (uništite Obavijest
  o PIN-u);
 • Vaš PIN i CVV2/CVC nemojte otkrivati nikome, čak ni službenicima Banke;

Prodajna mjesta

 • Ne dopustite da se kartica prilikom plaćanja na prodajnim mjestima ukloni izvan Vašeg
  vidokruga;
 • Sve transakcije karticama NLB Banke a.d., Banja Luka provedene na prodajnom mjestu preko
  POS terminala potvrđujete PIN-om;

Bankomati

 • Prilikom unosa PIN-a na bankomatu obavezno rukom zaštitite tipkovnicu, kako biste onemogućili
  otkrivanje Vašeg PIN-a;
 • Po završetku procesa isplate ne zaboravite uzeti novac, karticu, kao i potvrdu o izvršenoj
  transakciji;
 • Potvrdu o izvršenoj transakciji zadržite za vlastitu evidenciju;

Internet

 • Nemojte nikada i nikome dati svoju lozinku za pristup davaocu Internet usluge;
 • Važno je da Vaš računar ima instaliran najnoviji antivirusni software;
 • Kupujte na poznatim i sigurnim Internet stranicama (ikona koja ih označava je zaključani
  katanac u donjem desnom uglu ekrana);