Usluga SMS obavještavanja za korisnike platnih kartica

R

Veći stepen sigurnosti poslovanja platnim karticama

R

Brzo reagovanje u slučaju zloupotrebe

R

Poruka o izvršenoj transakciji se isporučuje krajnjem korisniku u realnom vremenu

SMS obavještavanje

NLB Banka a.d., Banja Luka je omogućila svojim korisnicima platnih kartica uslugu SMS obavještavanja o obavljenim transakcijama.

Korisnik kartice neposredno nakon obavljene kupovine ili podizanja gotovine SMS porukom dobiva obavijest o izvršenoj transakciji.

Ukoliko klijent dobije SMS obavijest o izvršenoj transakciji, koju nije obavio, poruka je signal da se kartica koristi od strane druge osobe ili da je neko zloupotrijebio njegove podatke i obavlja transakciju koja će ići na teret korisnika kartice.

U tom slučaju potrebno je da klijent kontaktira Pozivni centar na broj 0800 50 510 i izvrši blokadu kartice kako bi spriječio dalju zloupotrebu kartice.

Glavne prednosti usluge SMS obavještavanja

  • veći stepen sigurnosti poslovanja platnim karticama,
  • sigurnije korištenje platnih kartica prilikom obavljanja kupovine i podizanja gotovine, čak
    i prilikom obavljanja kupovine putem interneta i/ili telefona,
  • brzo reagovanje u slučaju zloupotrebe platnih kartica.