Visa Business Electron

Visa Business Electron kartica je međunarodna debitna kartica namijenjena pravnim licima, koja se može koristiti kao instrument plaćanja u zemlji i inostranstvu. Visa Business Electron kartica omogućava jednostavniji način bezgotovinskog plaćanja na svim prodajnim mjestima i podizanje gotovine na bankomatima na kojima je istaknut znak VISA

R

Alternativa za gotovinska plaćanja

R

Verifikacija PIN kodom i SMS obavještenje o korištenju kartice (u Bosni i Hercegovini, u inostranstvu i na internetu)

Kome je namijenjena?

Visa Business Electron kartica je namijenjena poslovnim ljudima koji često putuju, kako u zemlji tako i u inostranstvu i kojima je novac dostupan u svakom momentu na bilo kom mjestu u svijetu.

Prednosti

  • Za vlasnike poslovnih kartica pogodnost je što su pouzdana alternativa za gotovinska plaćanja svih troškova službenih putovanja i reprezentacije, i ujedno pružaju sigurnost. Poslovne kartice se mogu koristiti u brojnim trgovinama, restoranima, hotelima, avio kompanijama, rent-a-car agencijama, na benzinskim pumpama, te drugim mjestima širom svijeta.
  • Za klijente koji putuju izvan granica Bosne i Hercegovine važno je da ne moraju mijenjati valutu u zemlji gdje putuju, već sa ovom karticom mogu vršiti plaćanje i podizanje gotovine u valuti zemlje u kojoj se nalaze.

Sigurnost

  • Kartica sadrži chip koji pruža dodatnu sigurnost prilikom on-line plaćanja;
  • Banka je omogućila aktiviranje usluge SMS obavještenja koja podrazumjeva da krajnji korisnik kartice prima SMS poruku o izvršenoj transakciji neposredno nakon obavljene kupovine ili podizanja gotovine.