Platni promet sa inostranstvom

R

Sigurna mreža razmjene naloga za plaćanje

R

Automatsko otvaranje deviznog računa prilikom prvog plaćanja

R

Mogućnost odabira datuma valute

Preduslovi

Ukoliko, kao pravno lice želite izvršiti plaćanje u inostranstvo, neophodno je da:
 • imate račun, predračun ili ugovor iz koga proizilazi plaćanje,
 • osigurate sredstva za pokriće uplate na svome računu u Banci,
 • donesete ovjeren i potpisan obrazac 1450 koji će Vam naši zaposlenici pomoći da popunite.

Svim pravnim licima koja imaju otvoren transakcioni račun u Banci posredstvom koga vrše platni promet u zemlji, kod potrebe prvog plaćanja u inostransvo, automatski otvaramo devizni račun.

 

Nalog za ino plaćanje

Vrijeme izvršenja naloga

Svaki nalog za plaćanje u inostranstvo /ukoliko zadovoljava zakonske uslove i ima obezbijedjeno pokriće/ dostavljen u prostorije Banke:

 • do 15:00 časova, izvršava se istog radnog dana,
 • poslije 15:00 časova, izvršava se istog radnog dana, a najkasnije sutradan.

NLB Banka a.d. Banja Luka nudi valutu naloga za plaćanje:

 • T+2 (dva bankarska radna dana od datuma izvršenja),
 • T+1 (sljedeći bankarski radni dan),
 • T+0 (tekući radni dan).

Rok za prijem naloga za plaćanje u inostranstvo:

 • koji se izvršavaju sa valutom T+0 10:00 časova,
 • koji se izvršavaju sa valutom T+1 15:00 časova,
 • koji se izvršavaju sa valutom T+2 15:00 časova.

Potvrda o izvršenom plaćanju ( kopija SWIFT-a) može se dobiti isti dan.
Nalozi za plaćanje podnose se najkasnije na dan valute, odnosno u skladu sa rokovima
prijema naloga. Ako je datum valute (tj. dan izvršenja naloga) praznik, odnosno neradni dan u BiH, RS, ili neradni dan u mjestu izvršenja naloga ili dan kad Banka u skladu sa svojim internim aktima ne radi, nalog će se izvršiti prvog radnog dana koji slijedi iza dana naznačenog u nalogu. Prilikom izvršavanja naloga za plaćanje u inostranstvo, Banka zadržava pravo izmjene datuma valute, ako je dan izvršenja naloga u odredišnoj zemlji primaoca neradni dan.

Naplate iz inostranstva (priliv)

Naplate iz inostranstva u korist računa klijenata, Banka izvršava prema datumu valute, ukoliko su svi podaci na nalogu ispravni, a najkasnije sutradan ujutro.  

Ukoliko nedostaju odredjeni podaci neophodni za obradu doznake, sredstva ostaju nerasporedjene na računu Banke sve do momenta dok od strane banke nalogodavca ne budu dostavljeni dodatni podaci.

Za devizne naplate iz inostranstva obavezno dostavite svojim partnerima sljedeće podatke:

 • punu naziv i adresu,
 • IBAN ili broj računa,
 • SWIFT adresu NLB Banke a.d. Banja Luka /RAZBBA22/.

Mjenjački poslovi

Za klijente Banke, pravna lica, kupoprodaju EUR-a vršimo po srednjem kursu kursne liste Centralne banke BiH a za ostale valute primjenjujemo kupovni odnosno prodajni kurs važeče kursne liste NLB Banke a.d. Banja Luka na dan kada se transakcija obavlja.