Povoljniji međunarodni

platni promet

 Za plaćanja unutar NLB Grupe ponudili smo jedinstvenu tarifu

za međunarodne transakcije pravnih lica u iznosu od 5€

Osnovne informacije

NLB jedinstvena tarifa za međunarodne transakcije, ukoliko pravna lica naloge ispostavljanju putem elektronskog bankarstva NLB eClick i NLB Proklik, sa standardnim vremenskim okvirom realizacije, iznosi 5 Eura.

Ova tarifa se primjenjuje za sve platne elektronske transakcije u poslovanju sa inostranstvom, odnosno devizna plaćanja (naloge odliva), koje pravno lice izvrši među članicama NLB Grupe: NLB Banka a.d. Banja Luka, NLB Banka d.d. Sarajevo, NLB Banka a.d. Beograd, NLB Banka sh.a. Priština, NLB Banka AD Skoplje i NLB d.d. Ljubljana.

Specifičnosti ove posebne ponude:

  • Primjenjuje se na pravna lica koja imaju otvorene račune kod jedne od banaka članica NLB Grupe.
  • Primjenjuje se na prilive i odlive pravnih lica izvršene između banka članica NLB Grupe: NLB Banka a.d. Banja Luka, NLB Banka d.d, Sarajevo, NLB Banka a.d. Podgorica, NLB Banka a.d., Beograd, NLB Banka sh.a. Priština, NLB Banka AD Skopje i NLB d.d., Ljubljana.
  • Iznos priliva i odliva nije ograničen.
  • Primjenjuje se samo na elektronska plaćanja realizovana putem NLB Proklik elektronske banke.
  • Primjenjuje se samo na plaćanja sa redovnim poravnanjem (T+2).
  • Primjenjuje se na plaćanja s opcijom SHA *. U slučaju plaćanja sa opcijom OUR *, nalogodavac je dužan platiti naknadu prema tarifi banke primatelja plaćanja, pored naknade u iznosu od EUR 5,00. Ako je odabrana opcija BEN *, primljeni iznos će biti smanjen za pripadajuće naknade u iznosu od 10,00 EUR .

*  Opcija SHA znači da nalogodavac plaća naknadu po tarifi banke nalogodavca, a primatelj plaćanja naknadu banke primatelja. 

 * Opcija OUR znači da nalogodavac plaća sve troškove; odnosno naknadu banke nalogodavca, kao i troškove koje naplaćuje banka primatelja.

 * Opcija BEN znači da primatelj plaćanja plaća sve troškove; tj. troškove banke primatelja plaćanja i troškove koje naplaćuje banka nalogodavca.