NLB Premium
paket

Upravljajte vašim sredstvima
lakše, brže i povoljnije.
Odaberite NLB Premium paket
u NLB Banci a. d. Banja Luka.

R

Povoljnije cijene u odnosu na pojedinačne usluge

R

Moderno bankarstvo u skladu sa savremenim tehnologijama

R

Usluge usklađene sa vašim svakodnevnim potrebama

Korisnici NLB Premium paketa ostvaruju pravo na gotovinski kredit bez troška za obradu kreditnog zahtjeva.

Ugovorite NLB GOTOVINSKI KREDIT iznosa do 50.000 KM uz fiksnu kamatnu stopu. Kamatna stopa od 3,99% (NKS od 3,99; EKS od 4,55%);

Akcija važi do 31. maja 2024. godine.

NLB Premium paket je predviđen za klijente koji žele da iskoriste maksimum iz onoga što Banka može da im ponudi.

Podrazumijeva sljedeće:

✓ Platni račun

✓ Visa i/ili Mastercard debitna platna kartica za plaćanje na POS terminalima ili za podizanje novca na bankomatima

✓ Mobilno bankarstvo – NLB mKlik

✓ Elektronsko bankarstvo – NLB eKlik

✓ Mobilni novčanik – NLB Pay

✓ Dozvoljeno prekoračenje po računu

✓ Kreditne kartice

✓ SMS usluga

✓ Osiguranje

✓ Lično bankarstvo

✓ Besplatna dostava izvoda na e-mail

Osiguranje unutar NLB Premium paketa

Osiguranje Osigurana suma NLB Premium
Finansijski gubitak zbog gubitka kartice, prevare, skimminga 1.000,00 KM godišnje
Putno i zdravstveno osiguranje (PZO), pokriće Evropa + osiguranje članova porodice (supružnik i djeca do 18 godina). Trajanje jednog putovanja je maksimum 20 dana sa mogućnošću neograničenog broja putovanja. 10.000,00 KM godišnje
Autoasistencija/Pomoć na cesti – Evropa (van Bosne i Hercegovine) 1.000,00 KM godišnje
Reizdavanje ličnih dokumenata 100,00 KM godišnje
Reizdavanje kartice 100,00 KM godišnje
Osiguranje u slučaju smrti 1.000,00 KM
Invalidnost preko 50% 1.000,00 KM

Osiguravač: Triglav osiguranje a. d. Banja Luka;

Ugovarač osiguranja: NLB Banka a. d. Banja Luka

Korisnik osiguranja: Fizičko lice – rezident i nerezident u zavisnosti od izabranog paketa

  • U slučaju potrebe korištenja PZO ili autoasistencije, potrebno je da pozovete broj telefona: +381 11 41 55 928.
  • Za prijavu ostalih rizika (osim PZO i autoasistencije) možete se obratiti na email: info@triglavrs.ba