1. Stanovništvo
 2.  » 
 3. Posao
 4.  » Pridruži se našem marketing timu
Pridruži se našem marketing timu

Mjesto rada

Banja Luka

Broj izvršilaca

1

Sektor

Služba za PR i marketing
Opis radnog mjesta

Tražimo STRUČNOG SARADNIKA ZA PR I MARKETING.

OPIS POSLOVA:

 • Planiranje i realizacija marketinških planova, uključujući oglašavanje, promocije, sponzorstva, istraživanja tržišta itd.
 • Priprema i koordinacija brifinga za kreativnu i medijsku agenciju
 • Priprema i koordinacija strategije i taktičnog plana za društvene mreže u saradnji sa kreativnom i medijskom agencijom
 • Iniciranje, realizacija i praćenje prodajnih kampanja u saradnji sa relevantnim prodajnim sektorima i službama
 • Koordinacija, primjena i kontrola primjene vizuelnih korporativnih standarda u pogledu poštovanja vizuelnog identiteta promotivnih formata i izgleda poslovnica, u smislu primjene brendinga u skladu sa standardima i Brand centrom NLB Grupe, s ciljem dosljedne primjene i zaštite vrijednosti NLB znaka i loga.
 • Podrška organizaciji različitih vrsta internih i eksternih događaja, kao što su otvaranje poslovnica, događaji za korporativne klijente, finansijske edukacije, učešće Banke na konferencijama i sajmovima i sl.
 • Podrška i realizacija interne i eksterne komunikacije putem administriranja, koordinisanja i kreiranja sadržaja za web stranicu banke i Intranet portal, kao i putem drugih aktivnosti kao što je kreiranje video sadržaja i drugih specifičnih fromata za potrebe internog komuniciranja i jačanja korporativne kulture.
 • Praćenje realizacije i interno izvještavanje o rezultatima kampanja i statusima projekata koji su u domenu Službe za PR i Marketing
Potrebne kvalifikacije

Potrebna stručna sprema:

VSS – Fakultet društvenog smjera / Ekonomski fakultet / Fakultet tehničkog smjera

POSEBNI USLOVI:

 • minimalno 2 godine radnog iskustva
 • aktivno poznavanje engleskog jezika
 • napredno poznavanje rada u programima: MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, WordPress
 • poznavanje rada u programa HTML/CSS, Photoshop i/ili Adobe Illustrator
 • vozačka dozvola B kategorije (aktivni vozač)

Prednost imaju kandidati sa praktičnim znanjima na polju digitalnog oglašavanja, kreiranja i upravljanja sadržajem na digitalnim kanalima komunikacije (web i intranet), kao i kreiranja sadržaja na društvenim mrežama.

Dodatne vještine
 • Dinamičnost, samoinicijativnost, kreativnost
 • Organizovanost i sistematičnost u radu
 • Dobre vještine poslovne komunikacije i orijentisanost na timski rad
 • Dobre prezentacione vještine
 • Težnja ka stalnom učenju i usavršavanju
Rok za prijave

Prijave i biografiju (CV) na oglas dostavljaju se do 01.04.2024. godine na e-mail adresu: karijera@nlb-rs.ba.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavu možete poslati na Email:
kadrovska@nlb-rs.ba