Prijava na konkurs za #OkvirPomoći

Ovo je naš dom. Region velikih ljudi i ideja. Region koji je svijetu podario pojedince koji su ga promijenili na bolje. Vjerujemo da njihovi potomci zaslužuju priliku da krenu istim putem i iz tog razloga ove godine otvaramo #OkvirPomoći kompanijama koje će stvarati prilike za održivost, obnovljivu privredu i budućnost.

Impresionirajte nas svojim idejama za bolji život i bolje sutra, a mi ćemo vas saslušati i podržati. Pobjedničke ideje će biti nagrađene i predstavljene javnosti kroz naše i kanale naših partnera kao primjer i kao inspiracija drugima kako mogu odgovoriti izazovima budućnosti.

Molimo vas da popunite formular u nastavku i ispričate nam svoju priču. U obzir će biti uzete isključivo prijave podnijete popunjavanjem ovog formulara.


Podaci o kompaniji


Ostale informacije o kompaniji


Podijelite sa nama svoju priču o održivosti

Ispričajte nam kako vi vidite ulogu svog održivog projekta/ideje/proizvoda/usluge (u daljem tekstu Projekat) u ostvarivanju vizije održivog razvoja, i koja je veza između tog projekta i lokalnog/regionalnog okruženja, odnosno na koji način on pomaže da se poboljša život u lokalnoj zajednici ili regionu.

Podnošenjem valjane i ispravno predate prijave učesnici podliježu komisijskom izboru za konačnu podršku u okviru projekta Okvir Pomoći 2022.