Agencija za bankarstvo Republike Srpske donijela je Odluku o izmjenama Odluke o privremenim mjerama bankama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID-19“, kojom je produžila rok za ugovaranje određenih modaliteta posebnih mjera.

Zahtjev za odobrenje posebnih mjera za plaćanje kreditnih obaveza, kao i odgovori na najčešća pitanja i pregled mogućih modaliteta posebnih mjera, dostupni su na linku https://www.nlb-rs.ba/2712-2/