1. Stanovništvo
  2.  » 
  3. Пројекат
  4.  » Stan u prizemlju kuće sa pomoćnim prostorijama u Sokocu
Stan u prizemlju kuće sa pomoćnim prostorijama u Sokocu

GRAD

Sokolac

ADRESA

Kosovska bb, Sokolac

VLASNIK

NLB Banka Banja Luka

OPIS

Stambena jedinica – jednosoban stan površine 31 m2 i pomoćna prostorija 15 m2 koja se nalazi u prizemlju kuće (individualnog stambenog objekta) bruto tlocrtne površine 87 m2, spratnosti Pr+1+M, sa pripadajućim dijelom zemljišta ispod objekta. Stambeni objekat se nalazi u kući koja je izgrađena 1987. godine. Objekat je u cjelosti izgrađen u klasičnom stilu, masivne zidane konstrukcije, zidovi od opekarskih blokova, sa ab horizontalnim i vertikalnim serklažima i armirano betonskim pločama. Krov je kosi, dvovodan, pokrivač crijep sa ugrađenim olucima. Fasada je malterisana i bojena. U stanu su izvedene sve instalacije (elektro, vodovod i tt instalacije).

Stan se sastoji od sledećih prostorija: dnevni boravak sa kuhinjom, spavaća soba, kupatilo, hodnik sa predulazom i garaža.

Nekretnina se prodaje/iznajmljuje u viđenom stanju, a obilazak nekretnine se može izvršiti svakim radnim danom uz prethodnu najavu na telefon broj 065/025-276, 065/385-651. Ponude se dostavljaju u koverti sa naznakom „Ponuda za kupovinu/iznajmljivanje nekretnine – ne otvarati”, na adresu NLB Banka a.d. Banja Luka, Milana Tepića br. 4, 78 000 Banja Luka.

CIJENA

Na upit