1. Stanovništvo
  2.  » 
  3. Пројекат
  4.  » Stan u prizemlju kuće sa pomoćnim prostorijama u Sokocu
Stan u prizemlju kuće sa pomoćnim prostorijama u Sokocu

GRAD

Sokolac

ADRESA

Kosovska bb, Sokolac

VLASNIK

NLB Banka Banja Luka

OPIS

Stan u prizemlju kuće i pomoćna prostorija u porodičnoj kući u Sokocu u ulici Kosovska bb, ukupne korisne površine 64,03m2.

Nekretnine se prodaju/iznajmljuju u viđenom stanju, a obilazak nekretnina se može izvršiti svakim radnim danom uz prethodnu najavu na telefon broj 051/245-500.
Ponude se dostavljaju u koverti sa naznakom „Ponuda za kupovinu/iznajmljivanje nekretnine – ne otvarati”, na adresu NLB Banka a.d. Banja Luka, Milana Tepića br. 4, 78000 Banja Luka.

CIJENA

Na upit