1. Stanovništvo
  2.  » 
  3. Пројекат
  4.  » Prodaja nekretnine u izvršnom postupku – Stambeni objekat 64m2 – Banja Luka
Prodaja nekretnine u izvršnom postupku – Stambeni objekat 64m2 – Banja Luka

GRAD

Banja Luka

ADRESA

Budžak, Ulica Zmaj Ognjenog Vuka broj 286

VLASNIK

Prodaja u izvršnom postupku pred Osnovnim sudom u Banja Luci

OPIS

Nekretnina označena kao trosoban stan površine 64 m2, spratnost PR, zgrada broj 1,izgrađena na k.č. 2057, upisana u A1 lista poduložak broj 3, Lista nepokretnosti broj 2314, k.o. Budžak

Nekretnine se prodaju u sudskom postupku broj 71 0 I 312178 19 I pred Osnovnim sudom u Banja Luci putem usmenog javnog nadmetanja, a ročište za prvu prodaju je zakazano za dan 08.05.2023. godine sa početkom u 11,00 časova u Osnovnom sudu u Banja Luci u sudnici broj 122, prvi sprat.

Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica koja prije početka nadmetanja na depozitni račun Osnovnog suda u Banja Luci uplate osiguranje u iznosu od 10.000,00 KM.

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 051-248-545.

 

CIJENA

Predmetna nekretnina je procijenjena na iznos od 118.656,00 KM, a početna cijena na prvoj prodaji iznosi 59.328,00 KM.