1. Stanovništvo
  2.  » 
  3. Пројекат
  4.  » Oglas – Poslovni objekat – skladište i zemljište
Oglas – Poslovni objekat – skladište i zemljište

GRAD

Kostajnica

ADRESA

Ulica Svetosavska i Mladena Stojanovića bb

VLASNIK

NLB Banka a.d. Banja Luka 1/1 bez tereta

OPIS

Poslovni objekat– Skladište i zemljište, supermarket, skladište, radionice. Objekti su izgrađeni 1960. godine a adaptacija je vršena 2007. godine. Građeni su u klasičnom stilu upotrebom čvrstih metala (beton, opeka, drvo, metal). Unutrašnja opremljenost objekata je standardna u skladu sa namjenom objekata. Površina zemljišta je 2139 m2, te je parcela nepravilnog oblika. Dvorište i pristup su asfaltirani.

Objekti su uredno priključeni na gradsku električnu i vodovodnu mrežu sa uredno izrgađenim sanitarnim čvorovima i neophodnom elektro instalacijom. Klimatizacija je ugrađena a grijanje je na čvrsto gorivo sa kotlovnicom.
Zidovi su uredno ofarbani te je ugrađena demit fasada.
Krovna konstrukcija je čelična, pokrov od rebrastog lima.
Objekti su legalni.

Nekretnine se prodaju/iznajmljuju u viđenom stanju, a obilazak nekretnina se može izvršiti svakim radnim danom uz prethodnu najavu na telefon broj 065/025-276, 065/385-651.
Ponude se dostavljaju u koverti sa naznakom „Ponuda za kupovinu/iznajmljivanje nekretnine – ne otvarati”, na adresu NLB Banka a.d. Banja Luka, Milana Tepića br. 4, 78000 Banja Luka

CIJENA

Na upit.