1. Stanovništvo
  2.  » 
  3. Пројекат
  4.  » OGLAS- Šamac farma za tov pilića, stambeni i pomoćni objekti sa zemljištem
OGLAS- Šamac farma za tov pilića, stambeni i pomoćni objekti sa zemljištem

GRAD

Šamac

ADRESA

Batkuša bb

VLASNIK

NLB Banka a.d. Banja Luka 1/1 bez tereta

OPIS

Nekretnine imaju pristup sa javne površine.  Nekretnine se sastoje od dvorišta, kuće i zgrade sa zemljištem.

Farma za tov pilića je zidani masivni objekat sa potrebnim sadržajem (oprema za hranjenje, silos, kotlovnica). Krov je kosi, zidovi su malterisani i bojeni završnom bojom. Prozori i unutrašnja stolarija su od drvene građe izuzev ulaznih vrata koja su od metala. Sve instalacije vodovoda, elektroinstalacije i kanalizacije su izvedene. P=675m2

Pomoćni objekat (ljetna kuhinja) je zidani objekat sa dve pomoćne prostorije Fasada nije malterisana niti završena, Stolarija je od drvene građe izuzev metalnih ulaznih vrata.Sve instalacije vodovoda, elektroinstalacije i kanalizacije su izvedene. Za vodoinstalacije se koristi voda iz bunara pomocu hidrofora. Grijanje objekta je obezbijeđeno na čvrsto gorivo. Spratnost prizemlje P=69m2.

Pomoćni objekat (garaža I skladište) u pitanju je zidani masivni objekat,  zidovi nisu malterisani. Instalacije vodovoda, elektroinstalacije i kanalizacije nisu izvedene. Spratnost prizemlje P=45m2.

Zemljište u ukupnoj površini je 5668m2. Zemljište ima pristup sa lokalnog puta i uređen betonski pristup farmi te stambenim i pomoćnim objektima.

Stambeni objekat (kuća) spratnost prizemlje P=57m2

Nekretnine se prodaju/iznajmljuju u viđenom stanju, a obilazak nekretnina se može izvršiti svakim radnim danom uz prethodnu najavu na telefon broj 065/025-276, 065/385-651.
Ponude se dostavljaju u koverti sa naznakom „Ponuda za kupovinu/iznajmljivanje nekretnine – ne otvarati”, na adresu NLB Banka a.d. Banja Luka, Milana Tepića br. 4, 78000 Banja Luka

CIJENA

NA UPIT.