1. Stanovništvo
  2.  » 
  3. Пројекат
  4.  » Porodični stambeni objekat – Donji Žabari
Porodični stambeni objekat – Donji Žabari

GRAD

Donji Žabari

ADRESA

Svetog Save 118

VLASNIK

prodaja u izvršnom postupku pred Osnovnim sudom u Modriči

OPIS

Porodični stambeni objekat sa pripadajućim zemljištem i neizgrađeni stambeni objekat sa pripadajućim zemljištem

-Nepokretnosti su označene kao:

k.č. 1464/1 Podkućnica, stambeni objekat površine 108 m2 i dvorište površine 377 m2, k.č. 1464/3 Podkućnica, Pašnjak 3 klase površine 2256 m2, k.č. 1464/3 stambeni objekat površine 222 m2,  upisane u List nepokretnosti broj 527, k.o. Donji Žabar sa pravom vlasništva i posjeda upisanim u korist Žarkić Stevana sa 1/1 dijela

2. Nekretnine se nalaze pored  magistralnog puta Tuzla-Orašje i magistralnog puta Šamac-Lončari

Nepokretnosti su označene kao:

k.č. 118/0, Drijen pašnjak 3 klase površine 923 m2, k.č. 119/0 Drijen pašnjak 3 klase površine 254 m2 i k.č. 120/0 Drijen pašnjak 3 klase površine 566 m2 i pašnjak 4 klase površine 398 m2 upisane u List nepokretnosti broj 463, k.o. Lončari sa pravom vlasništva i posjeda u korist Žarkić Stevana sa 1/1 dijela.(magistralni put Tuzla-Orašje)

k.č. 2943/1 Kunava pašnjak 5 klase površine 6318 m2 i k.č. 2943/2 pašnjak 5 klase površine 335 m2 i upisane u List nepokretnosti broj 527, k.o. Donji Žabar sa pravom vlasništva i posjeda upisanim u korist Žarkić Stevana sa 1/1 dijela

Nekretnine se prodaju u sudskom postupku broj 86 0 I 049438 23 I 2 pred Osnovnim sudom u Modriči putem usmenog javnog nadmetanja, a ročište za drugu  prodaju je zakazano za dan 25.03.2024. godine sa početkom u 13,00 časova u sudnici broj 31.

Procjenjena vrijednost gore opisanih nekretnina pod tačkom 1. iznosi 231.304,40 KM, a vrijednost nepokretnosti opisanih pod tačkom 2. iznosi 35.552,00 KM.

Nekretnine se na zakazanom ročištu ne mogu prodati ispod 1/3 procjenjene vrijednosti. Pravo učešća imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica koja prije početka nadmetanja na depozitni račun Osnovnog suda u Modriči uplate osiguranje koje iznosi 10 % ( ne više od 10.000,KM) od procjenjene vrijednosti nekretnine.

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 051-248-545.

CIJENA