1. Stanovništvo
 2.  » 
 3. Пројекат
 4.  » Oglas za prodaju nekretnina
Oglas za prodaju nekretnina

GRAD

Banja Luka

ADRESA

Vojvode Radomira Putnika br. 13 i Voždovačka br. 6

VLASNIK

NLB Banka Banja Luka

OPIS

NLB Banka a.d. Banja Luka, objavljuje:

O G L A S

PRODAJA:           

 1. Stambena jedinica sa parking mjestom u ulici Vojvode Radomira Putnika br. 13 u Banja Luci
 • Opremljen trosoban stan17 , površine       73  m 2,  na 4. spratu i parking mjesto površine 17 (po tlocrtu 16 m2) u podrumskoj etaži,   vlasništvo NLB Banke a.d. Banja Luka 1/1

Početna prodajna cijena za stan I parking mjesto iznosi  293.500 KM što čini za :

 • stan 270.100,00 KM
 • parking mjesto 23.400,00 KM
 1. Trosoban stan u Banja Luci  , ulica Voždovačka  6 u Banja Luci
 • Trosoban stan u Banja Luci  ,  sprat 4, stan br. 7, površine         93 m2, po tlocrtu 93 m2,  vlasništvo NLB Banke ad Banja Luka sa 1/1 dijela.

Početna prodajna cijena stambene nekretnine iznosi  223.500,00 KM.

 • Opšte informacije

NLB Banka a. d. Banja Luka je uknjižena kao vlasnik i posjednik nekretnina sa 1/1 dijela. Nekretnine se prodaju u viđenom stanju, a obilazak nekretnina se može izvršiti radnim danom  , uz prethodnu najavu na telefon broj 065 861 523 ili 066 991 957. Pravo dostavljanja pismenih ponuda za kupovinu predmetnih nekretnina imaju pravna i fizička lica.

Rok za dostavljanje ponuda je 12.04.2024. godine. Kupac će snositi notarske troškove obrade Ugovora o kupoprodaji, te ostale troškove koji nastanu u postupku prenosa vlasništva. Banka zadržava pravo da odustane od prodaje nekretnina.

 Sve ponude za kupovinu nekretnine po cijeni nižoj od početne prodajne cijene oglašene po nekretnini -Banka neće razmatrati. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda za kupovinu nekretnine  – ne otvaraj, na adresu :

NLB Banka a.d. Banja Luka,

Milana Tepića br. 4,

78 000 Banja Luka

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 065 861 523.

 • Informacija o obradi ličnih podataka

Lični podaci prikupljeni kroz dostavljene ponude se prikupljaju na dobrovoljnoj osnovi i NLB Banka a.d. Banja Luka će ih obradjivati u svrhu vršenja prodaje nekretnina  po sistemu zatvorenih ponuda, u mjeri i obimu neophodnom za ispunjenje navedene svrhe i uz primjenu odgovarajućih organizacionih i tehničkih mjera zaštite. Po okončanju prodaje, lični podaci prikupljeni putem ponuda će se obrisati i neće se koristiti u druge svrhe.

 

NLB Banka a.d. Banja Luka

CIJENA