1. Stanovništvo
 2.  » 
 3. Пројекат
 4.  » Kuća Rogatica
Kuća Rogatica

GRAD

Rogatica

ADRESA

Zaganovići bb

VLASNIK

NLB Banka Banja Luka 1/1 bez tereta

OPIS

Nekretnine se nalaze u mjestu Zaganovići koje je od centra Rogatice udaljeno cca 2 km. Predmetne nekretnine – kuća, dvorište i zemljište se nalaze u rjeđe naseljenom području a pristup je sa lokalnog puta koji vodi kroz naselje. Parcele se vežu jedna uz drugu, a pristup svakoj je moguć sa lokalnog puta te zajedno čine jednu funkcionalnu cjelinu.

Nekretnine čine:

 •  stambeni objekat površine 85 m2
 •  šuma 4 klase površine 715 m2
 •  štala 45 m2
 • pašnjak klase 3 površine 4057 m2
 • dvorište 1000 m2
 • voćnjak 3 klase 1146m2
 • livada, 5 klase 5520 m2
 • i šuma 5 klase 2845m2.

Ukupno: 15413 m2

Nekretnine se prodaju/iznajmljuju u viđenom stanju, a obilazak nekretnina se može izvršiti svakim radnim danom uz prethodnu najavu na telefon broj 065/025-276, 065/385-651.
Ponude se dostavljaju u koverti sa naznakom „Ponuda za kupovinu/iznajmljivanje nekretnine – ne otvarati”, na adresu NLB Banka a.d. Banja Luka, Milana Tepića br. 4, 78000 Banja Luka.

 

CIJENA

Na upit.