1. Stanovništvo
  2.  » 
  3. Пројекат
  4.  » Stan Šamac
Stan Šamac

GRAD

Šamac

ADRESA

Jovana Cvijića 38/13

VLASNIK

NLB Banka Banja Luka1/1 bez tereta

OPIS

Stan se nalazi na prvom spratu stambene zgrade. Zgrada u kojoj se predmetni stan nalazi je klasične čvrste gradnje, masivni sistem gradnje sa punim zidovima od opeke, malterisanom i bojenom fasadom. Vertikalna komunikacija u zgradi se odvija preko armiranog betonskog stepeništa. Zgrada ima neophodne priključke električne energije, telefona, TV, vode i kanalizacije na komunalnu infrastrukturu.

Nekretnina se prodaje/iznajmljuje u viđenom stanju, a obilazak nekretnine se može izvršiti svakim radnim danom uz prethodnu najavu na telefon broj 065/025-276, 065/385-651.
Ponude se dostavljaju u koverti sa naznakom „Ponuda za kupovinu/iznajmljivanje nekretnine – ne otvarati”, na adresu NLB Banka a.d. Banja Luka, Milana Tepića br. 4, 78000 Banja Luka
.

CIJENA

Na upit