1. Stanovništvo
  2.  » 
  3. Пројекат
  4.  » Poslovni objekat sa dvorištem u Šamcu
Poslovni objekat sa dvorištem u Šamcu

GRAD

Šamac

ADRESA

Svetosavska ulica br. 1, Šamac

VLASNIK

NLB Banka Banja Luka

OPIS

Poslovni objekat, spratnosti Po+P+1, vanjskih gabarita 21,10 x 11,00, koji se nalazi u Svetosavskoj ulici br. 1 u Šamcu, tlocrtne površine 234 m2 sa zemljištem (dvorištem) površine 117 m2.

Nekretnine se prodaju/iznajmljuju u viđenom stanju, a obilazak nekretnina se može izvršiti svakim radnim danom uz prethodnu najavu na telefon broj 051/245-500.
Ponude se dostavljaju u koverti sa naznakom „Ponuda za kupovinu/iznajmljivanje nekretnine – ne otvarati”, na adresu NLB Banka a.d. Banja Luka, Milana Tepića br. 4, 78000 Banja Luka.

CIJENA

Na upit