1. Stanovništvo
  2.  » 
  3. Пројекат
  4.  » Kompleks poslovnih objekata za uzgoj pilića
Kompleks poslovnih objekata za uzgoj pilića

GRAD

Prnjavor

ADRESA

Ratkovac

VLASNIK

NLB Banka a. d. Banja Luka

OPIS

Kompleks poslovnih objekata za uzgoj pilića koji se nalaze u mjestu Ratkovac, Prnjavor, označene kao: k.č. 343/1, k.č. 350/12 ” i k.č. 342/40 upisane u Zk.ul. br. 999 k.o. Konjuhovci, Prnjavor.

Predmetna nekretnina se nalazi u naselju Ratkovac, u V (petoj) gradskoj zoni.

Sam kompleks se sastoji od sljedećih objekata:
– Portirnica – spratnosti prizemlje, dimenzije 4,05 x 3,10m_ bruto=12,55 m2
– Upravna zgrada sa mješaonom hrane – spratnosti prizemlje, dimenzije 22,05 x 8,55m_ bruto=188,53 m2
– Tri proizvodna objekta
1. Proizvodni objekat br. 3, prizemlje, dimenzije 104,60×12,60 m, Pbruto=1 317,96 m2
2. Proizvodni objekat br. 4, prizemlje, dimenzije 106,70×12,60 m, Pbruto=1 344,42 m2
3. Proizvodni objekat br. 5, prizemlje, dimenzije 104,60×12,60 m, Pbruto=1 317,96 m2 i
– Nadstrešnica za slamu dimenzije 30×12,50 m, bruto=375,00 m2

Kompleks je ograđen, platoi su djelimično asfaltirani. Ukupna površina pod afaltom je 1189 m2.

Ukupna bruto površina objekata je 4 556,42m2.

Ukupna površina zemljišta je 22 454 m2 od čega je 5 745,42 pod objektima (objekti i asfaltirani dio) , a slobodno zemljište je površine 16 708,58 m2.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 051/245-500.

CIJENA

Na upit