1. Stanovništvo
  2.  » 
  3. Project
  4.  » Prodaja nekretnina u sudskom postupku – Objekat privredna zgrada sa pripadajućim zemljištem
Prodaja nekretnina u sudskom postupku – Objekat privredna zgrada sa pripadajućim zemljištem

GRAD

Kotor Varoš

ADRESA

Ulica Stefana Nemanje, Kotor Varoš

VLASNIK

Nekretnine se prodaju u izvršnom postupku

OPIS

Privredna zgrada površine 42 m2, ekonomsko dvorište površine 20 m2, što u naravi predstavlja stambeno poslovni objekat spratnosti prizemlje + potkrovlje, pri čemu se u prizmelju nalazi poslovni prostor površine 41,60 m2, dok je u potkrovlju stambeni prostor površine 52 m2, sa pripadajućim zemljištem. Dodatne informacije i ponude dostupne su svakim radnim danom na telefon broj 051/245-500.

CIJENA

Na upit